Thứ hai 23/5/2022
in trang
Giấy mời họp số 09 /GM-UBND, Khai mạc 07h30, Ngày 16/01/2015
 
                                       Cập nhật 15:00’ ngày 15/01/2015
Ngày 15/01/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 09/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
   
Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
 
Thành phần:
  
Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ,Văn phòng UBND tỉnh.
   
Thời gian, Địa điểm: Theo Công văn số 862-CV/VPTU
 
Thu Hoài