Thứ hai 23/5/2022
in trang
Lịch nghỉ tết Dương lịch, Âm lịch, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày 01/5
 
Ngày 22/12/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1888 /UBND-VX, lịch hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 01/5 năm 2015.
  
Theo công văn, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) đi làm bù thứ Bảy, ngày 27 tháng 12 năm 2014 để nghỉ thứ Sáu, ngày 02 tháng 01 năm 2015. Như vậy, dịp nghỉ Tết Dương lịch, công chức, viên chức nghỉ liền 04 ngày, từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 04/01/2015.
   
Dịp nghỉ Tết Âm lịch:
   
Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Ba, ngày 17/02/2015 đến hết ngày thứ Bảy, ngày 21/02/2015 (tức là từ ngày 29 tháng chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày mùng 3 tháng giêng năm Ất Mùi) và nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 23/02/2015 (do ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy trùng ngày mùng 3 Tết).
  
Về hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần dịp nghỉ Tết Âm lịch, công chức, viên chức đi làm bù thứ Bảy, ngày 14/02/2015 để nghỉ thứ Hai, ngày 16/02/2015.
   
Như vậy, dịp nghỉ Tết Âm lịch, công chức, viên chức nghỉ liền 09 ngày, từ ngày 15/02/2015 đến hết ngày 23/02/2015 (tức là từ ngày 27 tháng chạp năm Giáp Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng năm Ất Mùi).
   
Dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao động 01/5:
   
Công chức, viên chức đi làm thứ Bảy, ngày 25/4/2015 để nghỉ thứ Tư, ngày 29/4/2015. Như vậy dịp nghỉ Lễ này, công chức, viên chức nghỉ liền 06 ngày, từ ngày 28/4/2015 đến hết ngày 03/5/2015.
   
Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố thông báo lịch nghỉ các ngày Lễ, Tết trên đến công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, đồng thời chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực hợp lý và triển khai nghiêm túc việc đi làm bù, không để công việc bị gián đoạn, đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp nghỉ Lễ, Tết.
    
Danh sách cán bộ, công chức, viên chức trực các ngày nghỉ Lễ, Tết yêu cầu gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp:
  
Nghỉ tết Dương lịch: Gửi trước ngày 30/12/2014
  
Nghỉ Tết Âm lịch: Gửi trước ngày 10/02/2015
  
Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày 30/4, 01/5: Gửi trước ngày 24/4/2015.
    
Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.
 
Thu Hoài