Thứ hai 15/8/2022
in trang
Giấy mời họp số 115/GM-UBND, Khai mạc 08h00 - Ngày 25/12/2014
 
                                                        Cập nhật 14:40’ 19/12/2014 
Ngày 19/12/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 115/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 ngành Nông nghiệp & PTNT.
                                                                                          
 1. Thời gian: ½ ngày, khai mạc vào hồi 08giờ 00’, ngày 25/12/2014.
  
2. Địa điểm: Tại phòng họp Trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2, nhà B, khu TTHC tỉnh).
  
3.Thành phần:
  
+ Chủ trì: Lãnh đạo UBND tỉnh;
   
+ Sở Nông nghiệp & PTNT: Lãnh đạo Sở và đại điện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan (do Sở cử tham dự);
  
+ Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Công thương, Khoa học & Công nghệ, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Lao động Thương binh & Xã hội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu, Hội Nông dân tỉnh;
  
+ Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi khối;
   
+ Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu; Cổng giao tiếp điện tự tỉnh; Bộ phận thường trú Báo Nhân dân tại Lai Châu dự và đưa tin;
    
(Giao Sở Nông nghiêp & PTNT cử cán bộ download các file tài liệu báo cáo tại trang Web của Bộ Nông nghiệp & PTNT và in phô tô phục vụ các thành viên dự họp; Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp và đảm bảo đường truyền trong thời gian họp).
 
Thu Hoài