Thứ hai 15/8/2022
in trang
Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khối doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2014
 
Hội nghị vừa được Ngân hàng Thương mại Công thương Việt Nam chi nhánh Lai Châu- Thường trực khối tổ chức chiều (18/12/2014).
  

 Lãnh đạo Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Lai Châu tặng hoa chúc mừng các đơn vị trong khối đạt thành tích cao năm 2014.
     
Dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị thành viên doanh nghiệp gồm: Chi nhánh Lưới điện cao thế, Công ty Điện lực Lai Châu, chi nhánh Xăng dầu Lai Châu, Viễn thông Lai Châu, Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Lai Châu, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lai Châu, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo việt Lai Châu, chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Lai Châu, Bưu điện tỉnh Lai Châu.
  
Năm 2014, các cơ quan, đơn vị trong Khối doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch công tác trọng tâm cơ quan, đơn vị, Khối và địa phương. Thể hiện trên một số lĩnh vự như: Nguồn vốn, Dự nợ, Doanh thu, lợi nhuận, phát triển khách hàng,…
   
 Nhiều đơn vị đã triển khai, phát động, tổ chức các phong trào như:“ Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới đạt hiệu quả cao, lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn trong năm, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014”. Duy trì tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào do tỉnh, ngành, đoàn thể tổ chức; nghiêm túc thực hiện kinh doanh theo đúng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành cơ chế quản lý của Nhà nước, quy định của ngành của đơn vị về quản lý tài chính trong Doanh nghiệp. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước, trích nộp các loại Bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
  
 Năm 2015, Khối doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục xây dựng các phòng trào thi đua, phù hợp với các điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Xây dựng mức đóng góp kinh phí để làm quỹ hoạt động của Khối; Tổ chức các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; đẩy mạnh phòng trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
   
Tại Hội nghị các đơn vị trong Khối đã bỏ phiếu suy tôn các đơn vị có thành tích vượt trội đề nghị UBND tỉnh Lai Châu khen thưởng; Ký giao ước thi đua năm 2015 và bầu Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu làm trưởng Khối năm 2014.
 
Thu Hoài