Thứ hai 23/5/2022
in trang
Giấy mời họp số 111/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ (thứ Tư) - Ngày 24/12/2014
 
Cập nhật 14:30’ 15/12/2014
Ngày 15/12/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 111/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2015 của ngành Tài chính, Hội n ghị do Bộ Tài chính chủ trì có sự tham gia, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
  
Thành phần:
  
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Sở Tài chính: Giám đốc Sở và Trưởng các phòng: Quản lý Ngân sách, Hành chính Văn xã, Đầu tư;
 
Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng;
 
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;
 
Giám đốc KBNN tỉnh;
 
Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi khối;
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Bộ phận thường trú Báo Nhân dân tại Lai Châu.
  
Thời gian: ½ ngày, khai mạc lúc 08h00 (thứ Tư) ngày 24/12/2014
  
Địa điểm: phòng họp trực tuyến UBND tỉnh – tầng 2 – nhà B.
 
Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung ý kiến phát biểu của UBND tỉnh tại Hội nghị, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/12/2014.
 
Minh Tiến