Thứ hai 23/5/2022
in trang
Giấy mời họp số 100/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ (thứ Ba) - Ngày 18/11/2014
 
Cập nhật, 16:30’, 14/11/2014
Ngày 14/11/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 100/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
UBND tỉnh tổ chức Lễ ký kết “Thoả thuận hợp tác chiến lược Viên thông – Công nghệ thông tin giai đoạn 2014-2020” với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
  
Thành phần:
  
Đại diện Thường trực UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo Tập đoàn VNPT Việt Nam; VNPT Lai Châu;
 
Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, y tế, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.
  
Thời gian: Khai mạc 08h00’ (thứ Ba) – Ngày 18/11/2014.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh, tầng 3, trung tâm HC-CT tỉnh.
 
Minh Tiến