Thứ hai 15/8/2022
in trang
(HOẢ TỐC) Kế hoạch thay giấy mời Làm việc với Đoàn công tác của Uỷ ban Dân tộc
 

Cập nhật 17:15', 17/10/2014

Ngày 17/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (HOẢ TỐC) số 1585/KH-UBND (Thay Giấy mời) về việc Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Uỷ ban Dân tộc kiểm tra, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
      
I. Thành phần Đoàn công tác của Uỷ ban Dân tộc
 
Trưởng đoàn: Lãnh đạo Văn phòng Điều phối CT135 - Uỷ ban Dân tộc;
 
Đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo.
 
II. Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn tại tỉnh
 
Chương trình làm việc của Đoàn công tác Uỷ ban Dân tộc tại tỉnh từ ngày 19/10/2014 đến ngày 22/10/2014; trong đó Đoàn kiểm tra, làm việc tại 02 huyện (Mường Tè, Sìn Hồ) và làm việc với Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh. Cụ thể:
 
1. Ngày 19/10/2014:
 
Đoàn di chuyển từ Lào Cai đến huyện Mường Tè.
 
Đề nghị các Sở, ngành: Ban Dân tộc tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo cử đại diện lãnh đạo tham gia chương trình kiểm tra của Ủy ban Dân tộc tại các huyện.
 
UBND huyện Mường Tè tổ chức đón, bố trí ăn, nghỉ cho Đoàn công tác của TW và của tỉnh từ chiều ngày 19/10/2014.
 
2. Ngày 20/10/2014:
 
- 06h30’: Mời Đoàn ăn sáng tại thị trấn Mường Tè.
 
- Từ 07h00’ đến 09h00’: Đoàn tiến hành kiểm tra tại 01 xã của huyện Mường Tè (Đề nghị huyện lựa chọn đơn vị xã gần trung tâm huyện để đảm bảo thời gian làm việc của Đoàn).
 
- Từ 09h15’ đến 11h15’: Đoàn công tác làm việc với BCĐ giảm nghèo của huyện.
 
Huyện Mường Tè mời các thành viên BCĐ giảm nghèo của huyện tham gia chương trình kiểm tra.
 
- 11h30’: Mời Đoàn công tác dùng cơm trưa tại thị trấn Mường Tè, sau đó Đoàn di chuyển đến huyện Sìn Hồ.
 
Đoàn nghỉ, dùng cơm tối tại thị trấn Sìn Hồ.
 
3. Ngày 21/10/2014:
 
- 07h00’: Mời Đoàn ăn sáng tại thị trấn Sìn Hồ.
 
- Từ 08h00’ đến 10h30’: Đoàn làm việc với Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện Sìn Hồ.
 
Đề nghị BCĐ giảm nghèo huyện mời các thành viên và đại diện lãnh đạo BCĐ một số xã lân cận dự chương trình làm việc với Đoàn công tác.
 
- 10h30’: Mời Đoàn dùng cơm trưa tại thị trấn Sìn Hồ; sau đó, Đoàn di chuyển về thành phố Lai Châu.
 
- 14h30’: Đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh (Địa điểm tại: Phòng họp UBND tỉnh - Tầng 3, nhà B, Trung tâm HCCT tỉnh).
 
Thành phần dự làm việc:
 
+ Các thành viên BCĐ giảm nghèo của tỉnh;
 
+ Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo giảm nghèo các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ, Nậm Nhùn (trừ hai huyện Mường Tè và Sìn Hồ, do Đoàn đã làm việc trực tiếp tại địa phương).
 
- 18h30’: Mời Đoàn dùng cơm tối tại Nhà khách Hương Phong.
 
Thành phần tiếp cơm Đoàn: Như thành phần dự làm việc ở trên.
 
Bố trí Đoàn công tác nghỉ tại Nhà khách Hương Phong.
 
4. Ngày 22/10/2014:
 
- 07h00’: Mời Đoàn ăn sáng tại Nhà khách Hương Phong; sau đó, Đoàn công tác xuất phát đi huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, kết thúc chương trình kiểm tra, làm việc tại Lai Châu.
 
III. Tổ chức thực hiện
 
1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 
Phối hợp với UBND các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ chỉ đạo các đơn vị cơ sở chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác của UBDT.
 
Cử đại diện lãnh đạo Sở tham gia chương trình kiểm tra, làm việc của Đoàn công tác tại các huyện.
 
Chuẩn bị các điều kiện ăn, nghỉ cho Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc trong thời gian Đoàn lưu trú, công tác tại địa bàn thành phố Lai Châu.
 
Chuẩn bị báo cáo của BCĐ giảm nghèo tỉnh về tình hình, kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh; báo cáo nội dung tại buổi làm việc của Đoàn với BCĐ tỉnh (buổi chiều ngày 21/10/2014).
 
2. Văn phòng UBND tỉnh
 
Đảm bảo các điều kiện làm việc với Đoàn công tác của Uỷ ban Dân tộc vào chiều ngày 21/10/2014.
 
3. UBND các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè
 
Bố trí nơi ăn, nghỉ cho Đoàn công tác của Uỷ ban Dân tộc, Đoàn công tác của tỉnh trong thời gian làm việc tại huyện.
 
Chỉ đạo UBND các xã nơi Đoàn đến kiểm tra chuẩn bị các điều kiện làm việc với Đoàn công tác (báo cáo làm việc, Hội trường làm việc, mời đại biểu xã, lựa chọn mô hình thăm quan thực tế…).
 
Chuẩn bị các điều kiện làm việc với Đoàn công tác (báo cáo làm việc, Hội trường làm việc, mời đại biểu huyện…).
 
4. Các Sở, ngành: Ban Dân tộc tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo
 
Cử đại diện lãnh đạo Sở, ngành tham gia chương trình kiểm tra, làm việc của Đoàn công tác tại các huyện.
 
(Đề nghị các ngành chủ động liên hệ để bố trí ghép phương tiện khi tham gia chương trình kiểm tra).
 
5. UBND các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ, Nậm Nhùn
 
Cử đại diện lãnh đạo BCĐ giảm nghèo của huyện tham dự chương trình làm việc của Đoàn công tác với BCĐ giảm nghèo của tỉnh vào chiều ngày 21/10/2014.
 
Minh Tiến