Thứ bảy 13/8/2022
in trang
Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh
 

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 262/VPUBND-HC về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

Công văn nêu rõ: Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước; một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng. Trong nước nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực. Thực hiện Công văn số 1092/UBND-VX ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo các Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là trong những ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 sắp tới; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 

Tiếp tục quán triệt công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh; nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; nghiêm túc thực hiện lịch trực của cơ quan.

 

Đối với công chức, viên chức, người lao động nghỉ Lễ, nghỉ phép ra khỏi tỉnh, kết thúc  kỳ nghỉ Lễ, nghỉ phép yêu cầu thực hiện nghiêm túc, trung thực việc khai báo báo y tế theo quy định.

 

Phòng Hành chính  Tổ chức kịp thời tham mưu triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan Văn phòng theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh khi có tình huống xảy ra; nắm bắt thông tin trường hợp công chức, viên chức, người lao động nghi ngờ có tiếp xúc với người bệnh, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Văn phòng, có phương án xử lý kịp thời.

 

Tham mưu xây dựng lịch trực của cơ quan Văn phòng trong thời gian nghỉ Lễ, đảm bảo duy trì hoạt động thông tin, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch  bệnh Covid-19 tỉnh khi có dịch bệnh xảy ra.

 
Thu Hoài BT