Thứ tư 5/10/2022
in trang
Lịch trực nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 Văn phòng UBND tỉnh
 

STT
Ngày trực
Lãnh đạo
UBND tỉnh
Lãnh đạo
Văn phòng
Lãnh đạo Phòng, ban,
trung tâm; chuyên viên
giúp việc lãnh đạo tỉnh
Văn thư
Phục vụ, tự vệ
Lái xe
Trung tâm Phục vụ Hành
chính công
1
Thứ 6
30/4/2021
Tống Thanh Hải
0947 262 666
Vũ Huy Hòa
0986 983 889
Bùi Văn Huy
0978 604 227
Trương Thị Thu Hằng
0963 798 666
Phạm Thị Thu Hoài
0966 186 333
Nguyễn Thị Bình
0976 981 840
Hán Quốc Tuấn
0983 881 999
Phạm Thị Hồng Hà
0942 181 985
2
Thứ 7
01/5/2021
Tống Thanh Hải
0947 262 666
Vũ Huy Hòa
0986 983 889
Nguyễn Thành Đồng
0988 435 434
Bùi Thị Trang
0977 379 450
Nguyễn Minh Tiến
0918 186 355
Nguyễn Thị Bình
0976 981 840
Hàn Quốc Tuấn
0983 881 999
Phạm Thị Hồng Hà
0942 181 985
3
Chủ nhật
02/5/2021
Hà Trọng Hải
0912 798 173
Vũ Huy Hòa
0986 983 889
Vương Ngọc Tú
0984 957 757
Nguyễn Thị Vinh
0984 704 820
Nguyễn Hoài Thương
0915 484 849
Lê Thị Huyền
0976 301 983
Nguyễn Anh Tuấn
0915 168 721
Đào Thị Thúy
0917 951 546
4
Thứ 2
03/5/2021
Hà Trọng Hải
0912 798 173
Vũ Huy Hòa
0986 983 889
Nguyễn Thị Chanh
0836 491 983
Trương Thị Thu Hằng
0963 798 666
Nguyễn Thanh Hương
0915 456 505
Lê Thị Huyền
0976 301 983
Nguyễn Anh Tuấn
0915 168 721
Đào Thị Thúy
0917 951 546

 

 
Ban Biên Tập