Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Giấy mời họp số 82/GM-UBND, khai mạc 07h30’ (Thứ Tư) - ngày 24/9/2014
 
Cập nhật: 09:30’, 19/9/2014
Ngày 19/9/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 82/GM-UBND mời dự họp UBND tỉnh tháng 9/2014.
 
Nội dung:
 
Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2014 thảo luận các nội dung sau:
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh 9 tháng; giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2014.
 
Sở Nông nghiệp và PTNT: Đề án tái cơ cấu phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh 9 tháng năm 2014.
 
Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu họp tại http://vpubnd.laichau.gov.vn mục "tài liệu hội nghị" đề nghiên cứu, tham gia
  
Thành phần:
  
* Đại biểu triệu tập: Các đ/c thành viên UBND tỉnh;
 
* Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Hội Nông dân tỉnh;
 
Thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá TT&DL, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động TBXH, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Đài PTTH tỉnh, Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban QLDA di dân TĐC tỉnh, BQL xây dựng các công trình của tỉnh, BQL khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (trường hợp đặc biệt, cấp trưởng đi vắng, cấp phó đi thay và phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh).
 
Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
 
Văn phòng UBND tỉnh: lãnh đạo, chuyên viên, trung tâm Tin học và Công báo;
  
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh.
        
Thời gian: 01 ngày, khai mạc 07h30’ (thứ Tư) – ngày 24/9/2014.
 
Địa điểm: Phòng họp số 10 – trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail