Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Giấy mời họp số 80/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ (thứ Năm) - Ngày 18/8/2014
 
Cập nhật: 15:00’, 15/9/2014
Ngày 15/9/2014, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 80/GM-UBND mời dự họp trực tuyến.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của CP và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị. HN do đ/c Nguyễn Xuân Phúc – UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì.
  
Thành phần:
  
Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ;
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;
 
Đại diện Thường trực UBND tỉnh;
 
Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Y tế, Lao động TBXH, Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Toà án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân;
 
Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;
 
Thanh tra tỉnh: Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng và các Trưởng phòng nghiệp vụ 1,2,3.
        
Thời gian: ½ ngày, khai mạc 08h00’ (thứ Năm) – ngày 18/9/2014.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh – tầng 2 – nhà B.
 
Tài liệu Hội nghị được đăng tải tại: Mục Tài liệu hội nghị - Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail