Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2014.
 
Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014). Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn 1247/UBND-VX yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ.
    
Dịp Quốc khánh 02/9/2014, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 04 ngày liên tục (từ ngày 30/8 đến ngày 02/9; làm bù ngày 06/9/2014). Do thời gian nghỉ Lễ dài ngày, để đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố:
 
Thông báo Kế hoạch nghỉ Lễ đến công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí công việc, cán bộ trực hợp lý, không để công việc bị gián đoạn; quán triệt việc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Lễ an toàn, lành mạnh.
 
Lập danh sách lãnh đạo, cán bộ trực trong dịp nghỉ Lễ (họ và tên, chức danh, số điện thoại), gửi về Văn phòng UBND tỉnh (qua phòng Tổng hợp, phòng Văn xã; email: pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn) trước ngày 28/8/2014.
 
UBND các huyện, thành phố:
 
Chỉ đạo việc trang trí các tuyến phố trên địa bàn thành phố và trung tâm các huyện; huy động cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, đoàn viên thanh niên, quần chúng nhân dân tổ chức lao động để vệ sinh đường phố, hè phố, khu phố, các điểm sinh hoạt, vui chơi công cộng. Đảm bảo toàn bộ địa bàn trung tâm thành phố, các huyện lỵ và các khu dân cư sạch, đẹp, trước, trong và sau ngày kỷ niệm Quốc khánh.
 
Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, xí nghiệp, trường học, trụ sở, nhà dân trên địa bàn tiến hành treo quốc kỳ từ ngày 27/8 đến hết ngày 06/9/2014.
 
Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực, phù hợp để chào mừng Quốc khánh.
 
Giao Sở Lao động, TBXH.
  
 Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Đoàn đại biểu của tỉnh và thành phố Lai Châu đến viếng nghĩa trang liệt sỹ của tỉnh.
 
Giao Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch.
   
Chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, BQL Trung tâm HCCT tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Đoàn đại biểu của tỉnh, thành phố Lai Châu đến dâng hoa tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu” và dâng hương Phòng thờ Bác.
 
Phối hợp với các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; tổ chức các hoạt động triển lãm, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Quốc khánh.
 
Minh Tiến
 print   send mail