Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(Thay giấy mời) Kế hoạch làm việc của Phó CT UBND tỉnh tại các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Tân Uyên
 
Ngày 22/8/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Thay cho giấy mời) số 1236/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra và làm việc của đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Tân Uyên. 
  
Thực hiện chương trình công tác, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, làm việc của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác tại các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Tân Uyên về công tác chuẩn bị năm học mới 2014 – 2015 và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
  
I. THÀNH PHẦN ĐOÀN.
 
1. Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn.
 
2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Đại diện Lãnh đạo Sở và phòng chuyên môn;
 
3. Đại diện Lãnh đạo các Sở: Y tế, Công Thương;
 
4. Các đồng chí Hà Tiến Dũng, Dương Đình Mai: Phó Trưởng phòng Văn xã, Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh;
  
5. Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu.
  
II. LỊCH TRÌNH KIỂM TRA, LÀM VIỆC.
  
1. Tại huyện Phong Thổ
 
- Ngày 23/8/2014, Đoàn kiểm tra thực tế một số trường trên địa phận các xã Bản Lang, Dào San, Mường So và thị trấn Phong Thổ.
 
- 16h00’ ngày 23/8/20214, Đoàn làm việc với đại diện Lãnh đạo huyện và các phòng, ban, đơn vị liên quan; Ban Chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh ATTP huyện Phong Thổ tại Trụ sở UBND huyện.
 
2. Tại huyện Sìn Hồ.
 
- Chiều 24/8/2014, Đoàn di chuyển từ thành phố Lai Châu đi xã Nậm Tăm huyện Sìn Hồ.
 
- Ngày 25/8/2014, Đoàn kiểm tra thực tế một số trường trên địa phận các xã Nậm Tăm, Lùng Thàng, Phăng Xô Lin và thị trấn Sìn Hồ.
 
- 15h00’ ngày 25/8/2014, Đoàn làm việc với đại diện Lãnh đạo huyện và các phòng, ban, đơn vị liên quan; Ban Chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh ATTP huyện Sìn Hồ tại Trụ sở UBND huyện.
 
3. Tại huyện Tân Uyên.
 
- Ngày 27/8/2014, Đoàn kiểm tra thực tế một số trường trên địa phận các xã Phúc Khoa, Trung Đồng và thị trấn Tân Uyên.
 
- 16h00’ ngày 27/8/2014, Đoàn làm việc với đại diện Lãnh đạo huyện và các phòng, ban, đơn vị liên quan; Ban Chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh ATTP huyện Tân Uyên tại Trụ sở UBND huyện.
 
III. THÀNH PHẦN CỦA HUYỆN DỰ BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN.
 
Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại diện Lãnh đạo các Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ban Chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh ATTP huyện và các phòng ban khác có liên quan; đại diện Lãnh đạo các trường THPT, PTDTNT, Trung tâm GDTX trên địa bàn huyện.
 
IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ.
 
Giao UBND các huyện chuẩn bị phòng họp, mời các đại biểu dự, làm việc với Đoàn; chuẩn bị báo cáo (theo Đề cương gửi kèm) gửi về Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh bằng file dữ liệu tới địa chỉ email pthvpubnd-laichau@chinhphu.vn  hoặc frank82vn@gmail.com.
      
 Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
Huy Dương
 print   send mail