Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Chuẩn bị điều kiện phục vụ HN trực tuyến tỉnh với các huyện, thành phố ngày 11/8/2014
 
Ngày 08/8/2014, Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh ban hành Công văn (HOẢ TỐC) số 25/TT.THCB về việc phục vụ họp trực tuyến.
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tham gia ý kiến về Dự thảo “Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới” trình phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2014.
 
Tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến: Văn phòng UBND tỉnh và 8 điểm cầu tại Văn phòng UBND Thành phố và các huyện vào 14h00’ ngày 11 tháng 8 năm 2014.
  
Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu, Văn phòng UBND các huyện, thành phố phối hợp chuẩn bị phương tiện, nguồn lực, đảm bảo vận hành hệ thống với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất phục vụ Hội nghị.
 
Việc kiểm tra, vận hành thử nghiệm hệ thống sẽ thực hiện vào lúc 14h00', ngày 10/8/2014. Đề nghị đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ kỹ thuật có mặt tại các điểm cầu chuẩn bị tốt cho Hội nghị chính thức.
 
Tại các điểm cầu chỉ treo Maket: Tên huyện...
Vd:     (UBND HUYỆN THAN UYÊN).
  
Không bố trí Hoa, đặt nước trên bàn tại phòng họp.
 
Đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu thông báo danh sách cán bộ kỹ thuật phục vụ cuộc họp tại các điểm cầu cho Trung tâm TH&CB - Văn phòng UBND tỉnh và UBND thành phố và các huyện để các đơn vị chủ động bố trí cán bộ phối hợp.
 
Thông tin liên quan khi cần liên hệ: Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh (SĐT: 02313.876.460, ĐTDĐ: 0989.634.666). 
 
Minh Tiến
 print   send mail