Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ năm 27/1/2022
Kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2013 tại tỉnh Lai Châu
 
Kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2013 tại tỉnh Lai Châu.
     
 
Hùng Cường
 print   send mail