Chỉ đạo nổi bật
Thứ hai 18/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 26,27,28 năm 2014
 
Sớm ổn định đời sống cho Nhân dân sau khi di chuyển ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao xã Khun Há; Thành lập Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lai Châu... đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 26,27,28 năm 2014.
 
Sớm ổn định đời sống cho Nhân dân sau khi di chuyển ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao xã Khun Há
 
Ngày 08/7/2014, Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 999 /UBND-NN, sớm ổn định đời sống cho Nhân dân sau khi di chuyển ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao bản Ngài Thầu Thấp, xã Khun Há, huyện Tam Đường.
 
Thành lập Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lai Châu
 
Chiều 14/7, UBND tỉnh tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lai Châu, triển khai quy chế hoạt động và kế hoạch năm 2014.
 
Thành lập Ban, Tổ thuỷ lợi thực hiện cấp bù miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn
 
  
Xây dựng giá trị tiền cấp quyền trong hoạt động khai thác khoáng sản kim loại
 
 Ngày 25/6/2014, Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 915/UBND-TN. về việc xây dựng giá trị tiền cấp quyền trong hoạt động khai thác khoáng sản kim loại.
 
 
Chỉ thị 06/CT-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 25 năm 2014   (24/06/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 23, 24 năm 20104   (16/06/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần 22 năm 2014   (02/06/2014)
 • chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần thứ 16 năm 2014   (23/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 15 năm 2014   (15/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 13, 14 năm 2014.   (07/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 12 năm 2014   (31/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 10/2014   (10/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 09/2014   (05/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 8 năm 2014   (24/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 06-07/2014.   (18/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 2 năm 2014   (21/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 01 năm 2014.   (15/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 52 năm 2013.   (30/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 50, 51/ 2013.   (23/12/2013)