Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ hai 24/1/2022
Phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014
 
Ngày 27/6, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 133/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2014.
 
Kinh tế 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh mặc dù gặp nhiều khó khăn, song các ngành, các cấp đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch và đạt được một số kết quả nổi bật.
 
Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh giữ vững, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; Nhân dân các dân tộc đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
 
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, sản xuất lương thực được mùa, giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách trên địa bàn, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
  
Công tác quy hoạch được đẩy mạnh thực hiện, triển khai rà soát quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH các huyện, quy hoạch ngành, lĩnh vực; xây dựng quy hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố, thị trấn,…
 
Công tác di dân TĐC thủy điện Lai Châu được tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn. Dự kiến hoàn thành tiến độ di dân TĐC trước 01 năm so với kế hoạch.
 
Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực: Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại 100% xã, phường, thị trấn (hoàn thành kế hoạch trước 01 năm); công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm thực hiện, các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi động.
 
Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, thực hiện; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện.
 
Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tập trung triển khai thực hiện.
 
Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch trong 6 tháng đầu năm, dự ước đến hết năm 2014 có 16/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra
 
Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt thấp và có khả năng không đạt kế hoạch đề ra như: Giá trị xuất khẩu hàng địa phương; số xã, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; trồng mới cây cao su.
 
Diện tích gieo trồng một số cây nông nghiệp ở một số huyện chậm thời vụ, giảm so với cùng kỳ năm trước, diện tích thảo quả, cao su và hoa mầu thiệt hại, cháy rừng trong mùa khô vẫn xảy ra. Triển khai đầu tư thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt tiến độ đề ra nhất là các xã dự kiến hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2015.
 
Hoạt động doanh nghiệp hiệu quả chưa cao, số doanh nghiệp, HTX tạm ngừng hoạt động còn lớn, doanh nghiệp kinh doanh có lãi thấp. Tiến độ thực hiện xây dựng cơ bản còn chậm, tỷ lệ giải ngân một số chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp.
 
Công tác bồi thường di dân TĐC thủy điện xảy ra một số vấn đề nổi cộm, phức tạp. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, thị trấn còn chậm, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra....
 
Tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp; tội phạm về kinh tế, môi trường, tình trạng tái trồng cây thuốc phiện tăng ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh; số người nghiện ma túy chiếm tỷ lệ cao; tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng; xuất nhập cảnh trái phép, tuyên truyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do còn xảy ra.
 
Tình hình khiếu nại, tố cáo còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, số người đến khiếu kiện, đơn thư kiến nghị, phản ánh tăng so với cùng kỳ năm trước, vẫn có đơn gửi vượt cấp lên Trung ương.
  
Để quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2014, trong 6 tháng cuối năm các cấp, các ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và các Nghị quyết HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2014; đồng thời, tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như:
 
Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch 2014 đã được HĐND tỉnh thống nhất cho điều chỉnh, bổ sung, các huyện, thành phố khẩn trương rà soát các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của mình (đặc biệt là các chỉ tiêu giao thấp hơn số tỉnh giao), UBND các huyện, thành phố thống nhất với thường trực HĐND cùng cấp quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu trên.
 
Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện xây dựng, hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015 theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.
 
Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp
 
Tập trung thu hoạch diện tích cây trồng vụ Đông Xuân và các cây trồng vụ Xuân Hè; chuyển đổi cây trồng để bù lại diện tích bị thiệt hại do hạn gây ra và hoàn thành gieo cấy vụ mùa theo đúng thời vụ; chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015. Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, kịp thời điều chỉnh đảm bảo thời vụ; kiến nghị các bộ, ngành Trung ương có hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng NTM, các chính sách hỗ trợ sản xuất thuộc chương trình 3 dân tộc đặc biệt khó khăn,...
 
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, mưa đá, gió lốc, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014. Tổ chức vận động, di chuyển dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, vùng gần khe suối. Chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại chủ động thực hiện các biện pháp dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa lũ, không để xảy ra thiếu hàng tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị chia cắt do bão, lũ.
 
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 25/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 theo tinh thần chỉ đạo tại Quyết định số 2453/QĐ-TTg, ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả việc thanh toán lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.
 
Thực hiện rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư sau khi được cấp phép, nhất là các Doanh nghiệp thực hiện các dự án trồng rừng, các dự án xây dựng thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh; kiên quyết xử lý thu hồi giấy phép đầu tư các dự án vi phạm các quy định.
 
Các cấp, các ngành phối hợp với các Chủ đầu tư tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, vốn tái định cư các thủy điện, vốn hỗ trợ của các Tập đoàn,... Chỉ đạo các Chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh toán các dự án hoàn thành trong quý 3/2014; đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2014 và các dự án khởi công mới; tập trung giải quyết thủ tục hồ sơ pháp lý phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng để các dự án triển khai thi công; đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án hoàn thành; nâng cao chất lượng của các cơ quan tham mưu và năng lực cho cán bộ làm công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư.
 
Chỉ đạo quản lý chặt chẽ các nguồn thu ngân sách; tập trung xử lý những vướng mắc liên quan đến công tác thu ngân sách và thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán giao. Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét, nhất là tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, mua sắm tài sản công, hội họp, tham quan, học tập,...
 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cả đầu đi và đầu đến. Huy động các lực lượng để tham gia giúp dân và hoàn thành toàn bộ công tác di chuyển các hộ tái định cư thủy điện Lai Châu và cơ bản hoàn thành di chuyển 192 hộ còn lại của thủy điện Huội Quảng trong năm 2014. Đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở hạ tầng và bàn giao đưa vào sử dụng kịp thời phục vụ cho việc di chuyển dân và phục vụ sản xuất, đời sống sinh hoạt Nhân dân sau TĐC. Chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư gắn với phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời quan tâm, hỗ trợ để Nhân dân tái định cư sớm ổn định đời sống, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Đẩy mạnh việc quyết toán công trình hoàn thành và có giải pháp nâng cao chất lượng quản lý sử dụng công trình sau đầu tư.
 
Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức khai giảng năm học 2014 - 2015. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG về giải quyết việc làm, giảm nghèo; chủ động kiểm tra nắm tình hình thực tế để kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ Nhân dân bị thiệt hại trong mùa mưa lũ. Tiếp tục triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội, đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II tỉnh Lai Châu.
 
Tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và thực hiện Luật Đất đai (năm 2013) rộng rãi trong Nhân dân. Rà soát, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho các dự án hoạt động khai thác khoáng sản đối với các mỏ chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định, bàn giao cho tỉnh quản lý, cấp phép; tổ chức quản lý, bảo vệ các điểm mỏ theo quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Đẩy mạnh kiểm tra và xử lý dứt điểm những vi phạm trong việc khai thác khoáng sản trái phép, khai thác tài nguyên trên các triền sông, suối để không ảnh hưởng đến việc thoát lũ, xói lở bờ sông trong mùa mưa lũ.
 
Tăng cường lãnh đạo đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân tại địa bàn mình phụ trách; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn cao. Tập trung giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo; giải quyết triệt để bức xúc trong Nhân dân, không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người xảy ra.
 
Tăng cường nắm chắc cơ sở, đảm bảo giữ vững an ninh nông thôn, an ninh biên giới. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng Nhân dân giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, đặc biệt là trước tình hình diễn biến phức tạp ở biển Đông. Tổ chức tốt đợt diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Uyên và Phong Thổ; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân đợt 2 năm 2014. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về ma túy, quản lý kinh tế,... Thực hiện kiên quyết các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.
 
Hùng Cường
 print   send mail