Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ bảy 14/12/2019
Sớm ổn định đời sống cho Nhân dân sau khi di chuyển ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao xã Khun Há
 
Ngày 08/7/2014, Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 999 /UBND-NN, sớm ổn định đời sống cho Nhân dân sau khi di chuyển ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao bản Ngài Thầu Thấp, xã Khun Há, huyện Tam Đường.
  
Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tam Đường và các ngành có liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục thanh lý tài sản Nhà nước trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao bản Ngài Thầu Thấp, xã Khun Há; Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, lập dự án cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân bản Ngài Thầu Thấp tại điểm tái định cư mới; đưa vào kế hoạch đầu tư Chương trình MTQG Nước sạch và VSMT nông thôn năm 2015.
  
UBND huyện Tam Đường khảo sát địa điểm, lập dự án xây dựng Trường tiểu học xã Khun Há báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh xem xét để thực hiện đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập cho con em Nhân dân trong xã; Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh phương án cấp bổ sung kinh phí dự phòng ngân sách cho UBND huyện Tam Đường.
 
Thu Hoài
 print   send mail