Tin tức sự kiện
Thứ năm 27/1/2022
Khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
 
Sáng 09/7, Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 chính thức khai mạc.
   
Khai mạc kỳ họp đồng chí Bùi Từ Thiện - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là kỳ họp quan trọng có ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh của cả năm 2014. Do vậy, đề nghị các đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm, xem xét, thảo luận, đánh giá một cách nghiêm túc, khách quanvề tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành. Trên cơ sở đó, phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn để xác định đúng đắn các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của kế hoạch năm 2014 mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Đồng thời, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, phân tích sâu sắc về tất cả các nội dung, đóng góp nhiều ý kiến để HĐND tỉnh có các quyết nghị đúng đắn, phù hợp; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết sau khi được ban hành.
 

 Đồng chí Bùi Từ Thiện - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp
     
Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế -  xã hội 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13%; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 36,445%, đạt 19,7% so với kế hoạch, tăng 311 tấn so với cùng kỳ năm trước; trồng mới 960 ha cây cao su, 160 ha cây chè, trồng mới 270 ha rừng; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc ước đạt 3,3 %(KH 5%); Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt tăng 70 tấn so với cùng kỳ năm 2013;  giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 10,1%, bằng 42,6% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu hàng hoá - dịch vụ ước đạt 6,6 triệu USD; tổng thu ngân sách Nhà ước đạt 4.259 tỷ đồng, đạt 31,7% dự toán; giải quyết việc làm mới cho gần 3.120 lao động.
         
Xác định tình hình 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khắn, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu trong 6 tháng cuối năm các cấp các ngành cần tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ để hoàn thành các mục tiêu kinh tế -xã hội năm 2014: Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, thoát gỡ những khó khăn cho Doanh nghiệp; Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch 2014 đã được HĐND tỉnh thống nhất cho điều chỉnh, bổ sung, các huyện thành phố khẩn trương rà soát các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2014 của mình; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, vốn tái định cư các thuỷ điện, vốn hỗ trợ của các Tập đoàn; Chỉ đạo quản lý chặt chẽ các nguồn thu ngân sách, tập trung xử lý những vướng mắc liên quan đến công tác thu ngân sách và thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách đồng bộ; tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cả đầu đi và đầu đến; Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức khai giảng năm học 2014-2015; Tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và thực hiện Luật Đất đai năm 2013 rộng rãi trong Nhân dân; Tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cương nắm chắc cơ sở, đảm bảo giữ vững an ninh nông thôn, an ninh biên giới.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Chử trình bày báo cáo tình hình kinh tế -  xã hội, đảm bảo QP-AN tỉnh Lai Châu 6 tháng đầu năm 2014.

   
Tại phiên khai mạc, các đại biểu nghe báo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, báo cáo hoạt động cuả HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014; Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những kiện nghị với HĐND, UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XIII; tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016…
 
Thu Hoài
 print   send mail