Chỉ đạo nổi bật
Thứ hai 18/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 25 năm 2014
 
Rà soát, báo cáo tình hình sử dụng xe ô tô mang biển ngoại giao của các dự án sử dụng nguồn vốn ODA; Thực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ 2020 năm 2014... đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 25 năm 2014.
   
Rà soát, báo cáo tình hình sử dụng xe ô tô mang biển ngoại giao của các dự án sử dụng nguồn vốn ODA
 
 Ngày 19/6/2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh  Ban hành Công văn số 882 /UBND-TM về việc rà soát, báo cáo tình hình sử dụng xe ô tô mang biển ngoại giao, nước ngoài của các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và viện trợ nước ngoài.
   
Thực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ 2020 năm 2014
 
Ngày 18/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 868 /KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ 2020 năm 2014.
 
Thành lập Ban, Tổ thuỷ lợi thực hiện cấp bù miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn
 
Ngày 18/6/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn 870 /UBND-NN về việc thành lập Ban, tổ thuỷ lợi thực hiện cấp bù miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn.
 
Triển khai Luật Đất đai năm 2013
 
Chiều ngày 20/6/2014, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 8 huyện, thành phố triển khai Luật Đất đai năm 2013. Đồng chí Lê Trọng Quảng – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 23, 24 năm 20104   (16/06/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần 22 năm 2014   (02/06/2014)
 • chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần thứ 16 năm 2014   (23/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 15 năm 2014   (15/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 13, 14 năm 2014.   (07/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 12 năm 2014   (31/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 10/2014   (10/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 09/2014   (05/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 8 năm 2014   (24/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 06-07/2014.   (18/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 2 năm 2014   (21/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 01 năm 2014.   (15/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 52 năm 2013.   (30/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 50, 51/ 2013.   (23/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 49/ 2013   (10/12/2013)