Văn bản mới
Thứ tư 19/1/2022
CÔNG ĐIỆN số 15/CĐ-UBND tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
 
Ngày 23/6/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
 
Toàn văn Công điện:
    
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực; hiệu lực quản lý Nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC-CNCH được đẩy mạnh và phát triển sâu rộng; lực lượng Cảnh sát PCCC từng bước được kiện toàn về tổ chức, bộ máy và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện. Qua đó công tác PCCC được tăng cường, tình hình cháy nổ được kiềm chế, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của của cả nước nói chung và của tỉnh Lai Châu nói riêng.
  
Tuy nhiên tình hình công tác PCCC – CNCH còn một số hạn chế, trên địa bàn toàn quốc còn xảy ra nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư và đời sống của Nhân dân.
 
Thực hiện Công điện số 967/CĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ, nhất là các vụ cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện một số biện pháp cấp bách sau đây:
 
1. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thực pháp luật về PCCC, các giải pháp thoát nạn, cứu người, biện pháp khắc phục vi phạm về PCCC để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân biết, tự giác thực hiện; Công khai lên án các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về PCCC của các cơ sở, cá nhân có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục, phòng ngừa chung.
 
2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Công thương và các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành đợt tổng kiểm tra toàn diện công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao như: Chợ, Trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất lớn có nguy cơ cháy nổ cao và các loại hình, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự… Qua kiểm tra cần tập trung phát hiện những sơ hở, thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng về PCCC và nguyên nhân; đồng thời làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cơ sở trong việc để xảy ra vi phạm, kiên quyết yêu cầu khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi phạm về PCCC. Đối với những vi phạm, tồn tại mà cơ sở không tự khắc phục được, yêu cầu báo cáo về UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết dứt điểm, quyết tâm đưa hoạt động PCCC của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở đi vào hoạt động nề nếp, thường xuyên. Trước ngày 20/8/2014 yêu cầu có báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản về UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 
3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác PCCC. Khi xảy ra cháy nổ, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp, tích cực phối hợp, hiệp động chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC để hạn chế đến mức thấp nhất về người và tài sản; sớm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, định hướng dư luận, không để các thế lực thù địch và kẻ xấu lợi dụng chống phá. Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
 
 
Minh Tiến
 print   send mail