Định hướng phát triển
Thứ hai 17/2/2020
Thành lập Ban, Tổ thuỷ lợi thực hiện cấp bù miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn
 
Ngày 18/6/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn 870 /UBND-NN về việc thành lập Ban, tổ thuỷ lợi thực hiện cấp bù miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn.
 

  Công trình thủy lợi tại huyện Mường Tè
    
Theo đó, Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương thành lập và giao nhiệm vụ cho các Ban Quản lý thuỷ lợi xã và Tổ quản lý thuỷ lợi bản; sớm phân bổ vốn kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí tới các xã để triển khai thực hiện.
  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố thành lập Ban Quản lý thuỷ lợi xã và Tổ Quản lý thuỷ lợi bản.
  
Sở Tài chính tham mưu Uỷ ban Nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí và hướng dẫn Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán theo đúng quy định.
 
 
 
Thu Hoài
 print   send mail