Chỉ đạo nổi bật
Thứ hai 18/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 23, 24 năm 20104
 
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về con dấu; Xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009; Đồng ý chủ trương lập, điều chỉnh dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện… đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 23, 24 năm 2014.
 

     

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về con dấu.
 
Đó là nội dung Công văn số 821/UBND-NC được UBND tỉnh ban hành ­­­­ngày 10/6.
 
Xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009.
 
 
Hướng dẫn phổ biến, GDPL trong nhà trường năm 2014; Sơ kết 03 năm TTLT 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP.
 
Ngày 05/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 804/UBND-NC về việc Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014 và sơ kết 03 năm Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP.
 
Đồng ý chủ trương lập, điều chỉnh dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện.
 
Ngày 10/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 834 /UBND-TH về việc cho chủ trương lập, điều chỉnh dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện.
 
Khảo sát, lập dự án phát triển sản xuất và xây dựng thương hiệu giống lúa Tẻ Râu trên địa bàn tỉnh.
  
Ngày 11/6/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 839 /UBND-NN vê việc khảo sát, lập dự án phát triển sản xuất và xây dựng thương hiệu giống lúa Tẻ Râu trên địa bàn tỉnh.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần 22 năm 2014   (02/06/2014)
 • chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần thứ 16 năm 2014   (23/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 15 năm 2014   (15/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 13, 14 năm 2014.   (07/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 12 năm 2014   (31/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 10/2014   (10/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 09/2014   (05/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 8 năm 2014   (24/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 06-07/2014.   (18/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 2 năm 2014   (21/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 01 năm 2014.   (15/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 52 năm 2013.   (30/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 50, 51/ 2013.   (23/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 49/ 2013   (10/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 48 năm 2013   (02/12/2013)