Tin tức sự kiện
Thứ sáu 21/1/2022
Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6/2014
 
Trong 2 ngày 05 - 06/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh tới. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
       

Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
    
Theo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện đề án phát triển vùng chè tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2014; Đề án phát triển vùng chè tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 -2020. của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại phiên họp thì sau 4 năm thực hiện đề án phát triển vùng chè tỉnh đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong sản xuất vùng chè. Các mục tiêu sản xuất của đề án cơ bản đạt được, bước đầu hình thành được vùng chè trồng mới tập trung chất lượng cao với diện tích trồng mới hơn 385 ha, đạt 110% so với kế hoạch. Đưa tổng diện tích chè toàn tỉnh lên 3.358 ha chè, tăng 306 ha so với năm 2010. Cùng với đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thâm canh, được chú trọng. Năm 2014, sản lượng chè đạt 20.600 tấn, đạt 87% so với mục tiêu đề án, năng suất ước đạt 85,3 tạ/ha, tăng 25,3 tạ/ha so với năm 2010...
  
Cho ý kiến vào dự thảo tổng kết, các đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn vai trò, ý nghĩa và việc phân bổ các nguồn vốn nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp đối với việc thực hiện đề án trong 4 năm qua. Đề cập đến nội dung đề án phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao giai đoạn 2015-2020, đại biểu cho rằng, để đạt được mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh 4.254 ha chè, trong đó có 3.310 chè kinh doanh cho năng suất trung bình 10 tấn/ha thì đề án cần làm rõ hơn về ý nghĩa của việc cần thiết phải hình thành vùng chè chất lượng cao, sự tác động tới nền kinh tế của tỉnh. Bên cạnh các giải pháp khoa học công nghệ mở rộng sản xuất như đề án đã đề cập, nhiều đại biểu cho rằng đề án cần bổ sung thêm các giải pháp quy hoạch vùng nguyên liệu, sản xuất chế biến khi các vùng chè chuyên canh, chất lượng cao hình thành và xây dựng các nhà máy chế biến đáp ứng năng lực sản xuất. Đồng thời, tập trung dự báo và đánh giá thị trường tiêu thụ để tìm đầu ra cho sản phẩm đảm bảo ổn định. Bên cạnh đó, công tác phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ yêu cầu sản xuất và chế biến chè cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm và yêu cầu đề án đề cập, làm rõ.  
  
Về tờ trình về việc phê duyệt biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp năm 2014, sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo. Với số lượng biên chế hành chính giao năm 2014 là 2.118 biên chế, trong đó, giao cho các cơ quan đơn vị 2.035 biên chế, tăng 31 biên chế so với năm 2013; số lượng biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập là 18.879 người, tăng 16 người so với năm 2013, song biên chế không tăng ở các sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo. Đại biểu thảo luận và cho ý kiến nguyên tắc giao biên chế phải đảm bảo số lượng biên chế tối thiểu để các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp mới được chia tách, thành lập hoạt động. Trước mắt bổ sung biên chế số lượng người làm việc cho một số tổ chức, đơn vị mới thành lập chưa được giao biên chế. Giảm biên chế, số lượng người làm việc của một số cơ quan, đơn vị, số lượng biên chế, người làm việc được giao nhiều hơn so với khối lượng làm việc....
  
Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2014, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo đề cập. Trong 6 tháng đầu năm, thanh tra hành chính các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện 33 cuộc thanh tra và đã kết luận được 18 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 980,36 triệu đồng; thực hiện 36 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 319 tổ chức cá nhân thuộc các lĩnh vực chủ yếu: an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm, giáo dục, xây dựng đã phát hiện tổng số tiền sai phạm 17.661,6 triệu đồng. Toàn tỉnh đã triển khai 13 cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng tại 20 đơn vị, đến nay đã kết thúc 7 cuộc tại 12 đơn vị. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 305.040 triệu đồng, trong đó thu nội địa 295.035 triệu đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 10.005 triệu đồng. Chi ngân sách địa phương đạt 1.842.131 triệu đồng.
  
Tại phiên họp các đại biểu cũng đã đưa ra nhiều ý kiến về Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc bãi bỏ nghị quyết số 130 ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh về nâng mức hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị nội trú tại các bệnh viện thuộc tỉnh cho bệnh nhân nghèo tỉnh Lai Châu. Đại biểu đều nhất trí bãi bỏ việc thực hiện nghị quyết 130 do đã có các quyết định 14/2012 của TTCP và thông tư số 33/2013 của liên bộ tài chính – y tế hướng dẫn thực hiện NQ số 14 trong đó có nội dung “ hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng thuộc khoản 1 và 2 điều 2 quyết định số 139/2002 của TTCP tại các cơ sở y tế của nhà nước từ tuyến huyện trở lên với mức hỗ trợ tối thiểu bằng 3% mức lương tối thiểu chung/người bệnh/ngày”...
  
Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, nghị quyết để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tập trung thực hiện tổng kết các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và định hướng phát triển các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cũng như trong năm 2015. Đồng thời chuẩn bị các nội dung để thảo luận và xin ý kiến đóng góp của các đại biểu trong phiên họp thường kỳ tháng 6 lần thứ 2 dự kiến sẽ tổ chức vào giữa tháng 6.  
 
Thu Hoài
 print   send mail