Chỉ đạo nổi bật
Thứ ba 26/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần 22 năm 2014
 
Triển khai dự án Ngân hàng bò do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ; Công điện tăng cường công tác phòng, chống dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết ... là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần 22 năm 2014.
 
Triển khai dự án Ngân hàng bò do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ.
   
Ngày 27/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 734/UBND-VX về việc triển khai dự án Ngân hàng bò do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ.
 
Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014.
 
Ngày 26/5/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 729 /UBND-NC về việc xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014.
 
Xây dựng định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015
 
Ngày 19/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 680 /UBND-TH về việc xây dựng định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2015.
 
Công điện tăng cường công tác phòng, chống dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết
 
Ngày 09/5/2014, UBND tỉnh ban hành Công điện số 12/CĐ-UBND về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh chân tay miệng và sốt xuất huyết.
 
Triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh năm.
 
UBND tỉnh ban hành Công văn số 737 /UBND-NC, chỉ đạo việc triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh năm 2014.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần thứ 16 năm 2014   (23/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 15 năm 2014   (15/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 13, 14 năm 2014.   (07/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 12 năm 2014   (31/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 10/2014   (10/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 09/2014   (05/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 8 năm 2014   (24/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 06-07/2014.   (18/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 2 năm 2014   (21/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 01 năm 2014.   (15/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 52 năm 2013.   (30/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 50, 51/ 2013.   (23/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 49/ 2013   (10/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 48 năm 2013   (02/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 47 năm 2013   (25/11/2013)