Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ bảy 14/12/2019
Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014.
 
Ngày 26/5/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 729 /UBND-NC về việc xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014.
 
Theo đó, giao Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014, trong đó có lĩnh vực trọng tâm theo dõi là tình hình thi hành pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè.
  
Đồng thời, tổng hợp báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trình UBND tỉnh để xem xét, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định tại Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
 
Thu Hoài
 print   send mail