Văn bản mới
Thứ hai 27/1/2020
Công điện tăng cường công tác phòng, chống dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết
 
Ngày 09/5/2014, UBND tỉnh ban hành Công điện số 12/CĐ-UBND về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh chân tay miệng và sốt xuất huyết.
   
Từ đầu năm 2014 đến nay, dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết xảy ra tại hầu hết các tỉnh và thành phố trên cả nước, tuy số người mắc bệnh ở mức thấp hơn so với năm 2013, song tại một số tỉnh, thành phố có số người mắc bệnh cao hơn và có nguy cơ dịch bùng phát. Đến nay cả nước đã ghi nhận 17.410 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó đã có 02 người bệnh tử vong; 7.931 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó 04 người bệnh tử vong. Tại Lai Châu từ đầu năm 2014 đển ngày 07/5/2014 phát hiện 30 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (Tân Uyên 9, Thành phố Lai Châu 8, Phong Thổ 6, Than Uyên 3, Tam Đường 3, Sìn Hồ 1), không có trường hợp tử vong và không ghi nhận trường họp mắc bệnh sốt xuất huyết.
 
Thực hiện Công điện số 585/CĐ-TTg ngày 06/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc bệnh và tử vong, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
 
Sở Y tế:
 
Chỉ đạo các đơn vị y tế theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh tay chân miệng đặc biệt là các địa phương đang xảy ra dịch; phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện điều trị và giường bệnh, tổ chức tốt phân loại bệnh nhân, phân tuyến điều trị để kịp thời tiếp nhận điều trị sớm bệnh nhân, ngăn ngừa lây chéo trong bệnh viện, hạn chế tối đa biến chứng và tử vong do dịch bệnh tay chân miệng.
 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện; chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh mới phát sinh, dịch bệnh cũ lưu hành để kịp thời có biện pháp phòng, chống.
  
Tập huấn lại cho cán bộ y tể, cán bộ tham gia phòng chống dịch bệnh về hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch bệnh, các biện pháp chẩn đoán, điều trị chăm sóc bệnh nhân cũng như kỹ năng truyền thông phòng chống dịch.
   
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là triển khai Chiến dịch truyền thông “Rửa tay với xà phòng để phòng, chống bệnh tay chân miệng” theo nội dung Công văn số 2390/BYT-MT ngày 2014 của Bộ Y tể.
  
Cập nhật thường xuyên, nắm chắc diễn biển tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đặc biệt là dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết để kịp thời thông tin, cảnh báo xây đựng kế hoạch ứng phó và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế theo quy định
 
Sở Giáo dục và Đào tạo. 
  
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là các trường mầm non), phối hợp với các cơ sở y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết trong nhà trường; thực hiện việc theo dõi, quản lý sức khoẻ của học sinh, thông báo ngay cho các đơn vị y tế khi phát hiện trẻ có dấu hiệu mắc bệnh để kịp thời xử lý; làm tốt công tác tuyên truyền đến giáo viên, gia cách nhận biết sớm bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết để chủ động cách ly, điều trị, xử lý môi trường, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, làm sạch nền nhà, bề mặt bàn ghế, đồ chơi của trẻ em.
 
Hướng đẫn việc thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trong các trường mầm non, nhóm trẻ trong các hộ gia đình. Tăng cường kiểm tra việc bảo đảm vệ sinh trong chế biến thức ăn, nước uống của trẻ.
 
Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu
 
Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường thời lượng các tin, bài, các loại hình thông tin tuyên truyền phổ biến về nguy cơ và tác hại, cách phát hiện và các biện pháp phòng, chống của bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết để nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời chủ động, tự gỉác thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; nghiêm cấm đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong cộng đồng và xã hội.
 
Sở Tài chính
 
Tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.
 
Các, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh khác.
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao có trách nhiệm phối hợp với ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác ngay tại các hộ gia đình, tại cộng đồng, đặc biệt là tại các trường mầm non.
   
Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
 
Chỉ đạo cơ sở y tế trực thuộc thực hiện quyết liệt công tác cấp cứu, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện và tại cộng đồng; khoanh vùng ổ dịch và xử lỵ triệt để không để dịch bùng phát lây lan trên điện rộng, hạn chế đến mức thấp nhât tử vong do dịch; triển khai các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường tại nơi có dịch.
 
Phối hợp với ngành y tế tổ chức Chiến dịch truyền thông “Rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh tay chân miệng - Hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân năm 2014”.
 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện dịch bệnh trên địa bàn đề chủ động, kịp thời có giải pháp phòng, chống.
 
 
Minh Tiến
 print   send mail