Chỉ đạo nổi bật
Thứ hai 18/1/2021
chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần thứ 16 năm 2014
 
Công điện tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sởi; Chuẩn bị các điều kiện cho buổi tường thuật trực tiếp Lễ Kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh; … đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần thứ  16 năm 2014.
 
Công điện tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sởi
 
Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Công điện (HOẢ TỐC) số 10/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sởi.
 
Chuẩn bị các điều kiện cho buổi tường thuật trực tiếp Lễ Kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh
  
Ngày 21/4/2014, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 534 /UBND-VX về vệc chuẩn bị các điều kiện cho buổi tường thuật trực tiếp Lễ Kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh trên sóng phát thanh VOV.  
 
Triển khai Đề án phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên
 
Ngày 16/4/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 511 /UBND-NC về việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến (PB), giáo dục pháp luật (GDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014.
 
  
Công điện về đảm bảo ANCT, trật tự ATXH trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm lớn của tỉnh
 
Ngày 14/4, UBND tỉnh ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND về đảm bảo đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (ATXH) trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm lớn của tỉnh.
 
Tổ chức khám và chữa mắt miễn phí cho người cao tuổi tại huyện Phong Thổ.
 
Ngày 16/4/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 508 /UBND-VX  tổ chức khám và chữa mắt miễn phí cho người cao tuổi tại huyện Phong Thổ.
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 15 năm 2014   (15/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 13, 14 năm 2014.   (07/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 12 năm 2014   (31/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 10/2014   (10/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 09/2014   (05/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 8 năm 2014   (24/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 06-07/2014.   (18/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 2 năm 2014   (21/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 01 năm 2014.   (15/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 52 năm 2013.   (30/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 50, 51/ 2013.   (23/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 49/ 2013   (10/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 48 năm 2013   (02/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 47 năm 2013   (25/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 46 năm 2013.   (18/11/2013)