Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 27/1/2020
Chuẩn bị các điều kiện cho buổi tường thuật trực tiếp Lễ Kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh tr
 
Ngày 21/4/2014, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 534 /UBND-VX về vệc chuẩn bị các điều kiện cho buổi tường thuật trực tiếp Lễ Kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh trên sóng phát thanh VOV.  
  
Theo đó, giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh là đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện thực hiện buổi tường thuật trực tiếp Lễ Mít tinh Kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu theo đề nghị của Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam Khu vực Tây Bắc;
  
Công ty Viễn thông Lai Châu bố trí 03 đường điện thoại cố định kéo vào bên trong Hội trường lớn – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh, trong đó có 02 số hotline;
  
Ban Quản lý Trung tâm Hành chính, Chính trị tỉnh chuẩn bị bàn làm việc cho nhóm tường thuật: 02 bàn và các thiết bị điện cho buổi tường thuật;
  
Công ty Điện lực Lai Châu, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh cung cấp nguồn điện  phục vụ buổi tường thuật.
 
Thu Hoài
 print   send mail