Tin tức sự kiện
Chủ nhật 5/4/2020
Tổ chức khám và chữa mắt miễn phí cho người cao tuổi tại huyện Phong Thổ.
 
Ngày 16/4/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 508 /UBND-VX  tổ chức khám và chữa mắt miễn phí cho người cao tuổi tại huyện Phong Thổ.
 
UBND tỉnh giao Hội Người cao tuổi tỉnh làm đầu mối, phối hợp với Ban Chỉ đạo chương trình “Mắt sáng cho Người cao tuổi” (Bệnh viện Mắt HITEC), UBND huyện Phong Thổ, xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình.
 
Đồng thời, Chỉ đạo Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Phong Thổ, phối hợp với các đơn vị liên quan: Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình và vận động người cao tuổi tham gia; khảo sát, lập danh sách và mời người cao tuổi đi khám mắt theo từng cụm xã, đảm bảo về số lượng và thời gian theo kế hoạch; chuẩn bị địa điểm và các phương tiện cần thiết khác, đồng thời đảm bảo trật tự, an toàn để chương trình được tiến hành một cách thuận lợi.
 
Kết thúc đợt khám và chữa bệnh mắt miễn phí, tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.
 
Uỷ ban nhân dân huyện Phong Thổ chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn huyện, phối hợp chặt chẽ với Hội Người cao tuổi tỉnh và Đoàn công tác trong thời gian thực hiện chương trình tại địa phương.
 
Tạo điều kiện thuận lợi về nơi ăn, nghỉ và các điều kiện cần thiết khác cho Đoàn công tác trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.
 
Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc bố trí nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện phù hợp khác hỗ trợ Bệnh viện Mắt HITEC khi có yêu cầu.
 
Thu Hoài
 print   send mail