Chỉ đạo nổi bật
Thứ hai 18/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 15 năm 2014
 
Kế hoạch đón tiếp đại biểu dự kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh; Triển khai các biện pháp giải tỏa tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm… là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 15 năm 2014.
   
Kế hoạch đón tiếp đại biểu dự kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh
 
Ngày 04 tháng 4 năm 2014, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2013-2014 của tỉnh Tiểu ban hậu cần, lễ tân ban ban hành kế hoạch số 01/KH-TBHCLT  về việc triển khai công tác hậu cần - lễ tân phục vụ kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh và công bố Nghị quyết của Chính phủ về thành lập thành phố Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu.
 
Triển khai các biện pháp giải tỏa tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.
 
Ngày 11/4/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 481/UBND-TN về việc triển khai các biện pháp giải tỏa tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.
  
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.
 
Ngày 14/4/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 497/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.
 
Công điện về đảm bảo ANCT, trật tự ATXH trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm lớn của tỉnh.
 
Ngày 14/4, UBND tỉnh ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND về đảm bảo đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (ATXH) trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm lớn của tỉnh.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 13, 14 năm 2014.   (07/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 12 năm 2014   (31/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 10/2014   (10/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 09/2014   (05/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 8 năm 2014   (24/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 06-07/2014.   (18/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 2 năm 2014   (21/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 01 năm 2014.   (15/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 52 năm 2013.   (30/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 50, 51/ 2013.   (23/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 49/ 2013   (10/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 48 năm 2013   (02/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 47 năm 2013   (25/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 46 năm 2013.   (18/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 44 năm 2013.   (15/11/2013)