Văn bản mới
Chủ nhật 25/10/2020
Công điện về đảm bảo ANCT, trật tự ATXH trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm lớn của tỉnh
 
Ngày 14/4, UBND tỉnh ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND về đảm bảo đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (ATXH) trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm lớn của tỉnh.
   
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm 105 năm thành lập tỉnh, 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 10 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu, công bố Nghị quyết của Chính phủ về thành lập thành phố Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu; Dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5 của đất nước và kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai một số công việc:
  
Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động nam chặt chẽ tình hình địa bàn, tâng cường quản lý dân cư, nắm chắc hộ khẩu, nhân khẩu, biến động về lao động, dân cư trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý tình huống phát sinh ngay tại cơ sở; Tăng cường công tác tấn công trấn áp các loại tôi pham, bảo đảm trât tư an toàn xã hôi trên đìa bàn tỉnh.
 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng Ban an toàn giao thông các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc thực hiện kiên quyết, nghiêm túc các quy định về đảm bảo trật tự xã hội nói chung và an toàn giao thông nói riêng. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Sở Giao thông Vận tài tổ chức đảm bảo giao thông thông suốt các tuyến đường trên địa bàn, đặc biệt là các tuyến Quốc lộ 32, 12, 4D; Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải có kế hoạch tăng cường phương tiện phục vụ nhân dân.
 
Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đôc và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/4/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về công tác phòng, chống.thiên tai, mưa đá, gió lốc, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 2014, nhất là trong dịp tổ chức các sự kiện kỷ niện 105 năm thành lập tỉnh, 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 10 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu, công bố Nghị quyết của Chính phủ về thành lập thành phố Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu; Dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5 của đất nước và kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
 
 
Minh Tiến
 print   send mail