Tin tức sự kiện
Thứ bảy 14/12/2019
Kế hoạch đón tiếp đại biểu dự kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh
 
Ngày 04 tháng 4 năm 2014, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2013-2014 của tỉnh Tiểu ban hậu cần, lễ tân ban ban hành kế hoạch số 01/KH-TBHCLT về việc triển khai công tác hậu cần - lễ tân phục vụ kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh và công bố Nghị quyết của Chính phủ về thành lập thành phố Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu.
 
 I. Thành phần đại biểu mời: (Có danh sách chi tiết kèm theo).
 
II. Kế hoạch đón tiếp đại biểu (riêng lãnh đạo Đảng, Nhà nước có kế hoạch đón riêng).
 
1. Phát hành Giấy mời: Xong trước ngày 15/4/2014; đại biểu các huyện, thành phố: Giao UBND các huyện, thành phố mời, tổ chức đưa, đón đại biểu trên địa bàn huyện, thành phố.
 
2. Đón đại biểu:
 
- Thời gian: Từ 14 giờ 00’ ngày 25/4/2014.
 
- Địa điểm: Nhà khách Hương Phong; tất cả các đại biểu đều tổ chức đón tại Hương Phong, sau đó theo phương án bố trí nơi nghỉ, các nhóm lễ tân hướng dẫn đại biểu về khách sạn.
  
- Thành phần đón đại biểu:
 
+ Thường trực UBND tỉnh;
 
+ Các đồng chí thành viên Ban Tổ chức kỷ niệm;
 
+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chuyên viên VP UBND tỉnh, VP UBND thành phố và cán bộ một số ngành, đơn vị.
 
2.1. Huy động lực lượng làm nhiệm vụ đón, hướng dẫn đại biểu.
 
+ Văn phòng UBND tỉnh: 16 người.
 
+ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 15 người; trong đó bố trí 05 cán bộ phụ trách việc phát quà cho các đoàn đại biểu tại Nhà khách Hương Phong.
 
+ Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngoại vụ: Mỗi đơn vị 03 người; Tỉnh đoàn Thanh niên: 10 người.
 
+ UBND thành phố Lai Châu: 10 người.
 
2.2. Phân công lực lượng đón các đoàn.
 
Nhóm 1: Phụ trách việc nắm thông tin, đưa đón đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban, ngành TW tại Nhà khách Hương Phong
 
+ Đ/c Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chánh Văn phòng, Trưởng nhóm - Phụ trách chung.
 
+ Đ/c Kiều Hải Nam - Trưởng phòng Tổng hợp - NC - Văn xã + 01 cán bộ Sở Văn hoá: Nắm thông tin, đưa đón đại biểu các Văn phòng TƯ Đảng, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ, Uỷ ban TW MTTQ VN.
 
+ Đ/c Nguyễn Tiến Thịnh - Phó Trưởng phòng Tổng hợp - NC-Văn xã + 01 cán bộ Sở Ngoại vụ: Phối hợp với đ/c Nam nắm thông tin, đưa đón đại biểu các Văn phòng TƯ Đảng, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ, Uỷ ban TW MTTQ VN và Bộ Nội vụ, các Ban Xây dựng Đảng TW.
 
+ 02 cán bộ Sở Ngoại vụ: Phụ trách việc nắm thông tin, đưa đón đại biểu các Uỷ ban của Quốc hội, Bộ Ngoại giao.
 
+ Đ/c Trần Châu Ngọc - Phó TP Kinh tế ngành - TĐC + 01 cán bộ Sở Tài chính: Nắm thông tin, đưa đón đại biểu các Bộ: Tài chính, Giao thông Vận tải.
 
+ Đ/c Hà Tiến Dũng - CV VPUBND tỉnh + 01 cán bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Nắm thông tin, đưa đón đại biểu các Bộ: GD&ĐT, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, TTX Việt Nam.
 
+ Đ/c Đặng Văn Mạnh - CV VPUBND tỉnh + 01 cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư: Nắm thông tin, đưa đón đại biểu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Đài THVN, Đài TNVN.
 
+ Đ/c Phạm Đăng Khoa - Phó TP Tổng hợp - Nội chính-VX + 01 cán bộ Sở Văn hoá: Nắm thông tin, đưa đón đại biểu các Bộ: Công an, Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu II.
 
+ 01 cán bộ Sở Xây dựng: Nắm thông tin, đưa đón đại biểu Bộ Xây dựng.
 
+ Đ/c Dương Đình Mai - CV VPUBND tỉnh + 01 cán bộ Sở Tài chính: Nắm thông tin, đưa đón đại biểu các Bộ: Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông.
 
+ Đ/c Hoàng Minh Hải - CV VPUBND tỉnh + 01 cán bộ Tỉnh đoàn: Nắm thông tin và đưa đón đại biểu các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường.
 
+ Đ/c Đỗ Thị Ngà + 01 cán bộ Sở Tài chính + 01 cán bộ sở KH&ĐT + 01 cán bộ Sở Văn hoá: Nắm thông tin và đưa đón đại biểu là các đ/c nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
  
* Nhóm 2: Phụ trách việc nắm thông tin, đưa đón đại biểu các tỉnh, thành phố và đại biểu khác tại Khách sạn Mường Thanh
  
- Đ/c Lê Thanh Hải - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Nhóm trưởng, phụ trách chung.
 
+ Đ/c Trần Cao Sơn - Trưởng phòng Kinh tế ngành - TD - VPUBND tỉnh + 01 cán bộ VPUBND thành phố: Phụ trách nắm thông tin, đưa đón đại biểu thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
 
+ Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Phó TP Tổng hợp-NC-Văn xã VPUBND tỉnh + 02 cán bộ VPUBND thành phố: Phụ trách nắm thông tin, đưa đón đại biểu các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Ninh.
  
+ Đ/c Đỗ Xuân Đức - Phó TP Kinh tế ngành - TĐC, VPUBND tỉnh + 02 cán bộ VPUBND thành phố: Phụ trách nắm thông tin, đưa đón đại biểu các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, Lạng Sơn.
      
+ Đ/c Nguyễn Thanh Hương, Đỗ Thành Chung - Phòng HC-TC, VPUBND tỉnh: Phụ trách nắm thông tin và đưa đón đại biểu các tỉnh: Hậu Giang, Đăk Nông.
 
+ Đ/c Phạm Hồng Trường - CV VPUBND tỉnh: Nắm thông tin, đưa đón đại biểu các huyện trong tỉnh.
 
+ 01 cán bộ Sở KH&ĐT + 02 cán bộ Tỉnh đoàn: Phụ trách nắm thông tin, đưa đón đại biểu lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp TW.
  
+ 05 cán bộ thành phố Lai Châu: Phụ trách nắm thông tin, đưa đón đại biểu các thành phố trực thuộc tỉnh: Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình và thị xã Mường Lay.
  
+ 05 cán bộ Tỉnh đoàn thanh niên: Phụ trách nắm thông tin, đưa đón đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang.
 
3. Phương án bố trí nơi nghỉ.
 
3.1. Tại Nhà khách Hương Phong:
 
- Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- Đại biểu các bộ, ngành Trung ương.
- Đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
  
3.2. Tại khách sạn Mường Thanh
  
- Đại biểu các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; đại biểu các thành phố trực thuộc tỉnh (trong khu vực).
- Đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang.
- Đại biểu một số tập đoàn, doanh nghiệp TW.
- Đại biểu 07 huyện trong tỉnh.
- Phóng viên các cơ quan báo chí TW.
(Tuỳ theo số lượng đại biểu về dự kỷ niệm có thể bố trí thêm nơi nghỉ tại các địa điểm khác)
   
4. Phương án bố trí nơi ăn:
  
4.1. Ăn sáng: Đại biểu nghỉ tại khách sạn nào mời dùng bữa sáng tại khách sạn đó.
  
- Tại khách sạn Mường Thanh: Lực lượng lễ tân đón, hướng dẫn đại biểu ăn sáng tại khách sạn.
 
Thành phần: Trân trọng kính mời:
  
+ Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh.
+ Đ/c Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lực lượng lễ tân đón các đoàn.
 
- Đ/c Bí thư Thành uỷ thành phố; đ/c Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh.
  
- Tại Nhà khách Hương Phong: Lực lượng lễ tân đón, hướng dẫn đại biểu ăn sáng tại Nhà khách.
 
Thành phần: Trân trọng kính mời:
 
Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh (Đ/c Chủ tịch, đ/c Lê Xuân Phùng, đ/c Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và lực lượng lễ tân đón các đoàn.
 
4.2. Ăn tối ngày 25/4/2014: Tại Nhà khách Hương Phong; lực lượng lễ tân đưa, đón đại biểu về Nhà khách ăn trưa, ăn tối.
 
Thành phần: Trân trọng kính mời:
 
+ Các đoàn đại biểu về dự kỷ niệm;
 
+ Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
 
+ Đại diện Thường trực Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố.
 
+ Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh có đại biểu các bộ, ban, ngành TW về dự kỷ niệm.
 
+ Lực lượng lễ tân đón các đoàn.
 
4.3. Ăn trưa ngày 26/4/2014: Tại Nhà khách Hương Phong
   
Thành phần: Tất cả thành phần đại biểu dự Lễ mít tinh kỷ niệm (trừ các lực lượng huy động).
 
5. Thời gian làm việc của bộ phận lễ tân:
 
- Ngày 20/4/2014: Tất cả nhóm được phân công đón tiếp các đoàn liên hệ, năm thông tin đại biểu về dự kỷ niệm, thông báo về Văn phòng UBND tỉnh (qua đ/c Nam - ĐT: 0974.312.888) để tổng hợp.
 
- Đúng 13h 30’ ngày 25/4/2014: Tất cả các đồng chí trong bộ phận Lễ tân có mặt tại Nhà khách Hương Phong để đón đại biểu.
 
III. Các công tác đảm bảo khác
 
1. Sở Y tế
 
- Bố trí 02 đội kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại Nhà khách Hương Phong và Khách sạn Mường Thanh; thời gian: Bắt đầu từ ngày 24/4 đến hết ngày 26/4/2014.
 
- Bố trí 02 tổ bảo vệ sức khoẻ, 02 xe cứu thương tại KS Mường Thanh và NK Hương Phong để phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ đại biểu.
 
- Bố trí lực lượng, thuốc, trang thiết bị, phương tiện thường trực phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe đại biểu tại Chương trình Nghệ thuật (Quảng trường Nhân dân - Từ 18h - 22h ngày 25/4/2014) và Lễ mít tinh kỷ niệm (Trung tâm HN - VH tỉnh - Từ 7h30 - 11h30 ngày 26/4/2014).
 
- Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh tăng cường lực lượng thường trực đảm bảo xử lý các tình huống phát sinh trong công tác chăm sóc sức khoẻ đại biểu.
 
2. Công ty CP Môi trường Đô thị
 
- Bố trí lực lượng đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực Quảng trường Nhân dân, Trung tâm HN - VH, Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu trước, trong và sau Lễ kỷ niệm.
 
+ Trước kỷ niệm: Hoàn thành trước 16h ngày 25/4/2014.
+ Sau chương trình Nghệ thuật: Hoàn thành trước 24h ngày 25/4/2014.
     
 + Sau kỷ niệm: Hoàn thành trước 27/4/2014.  
   
- Bố trí các công trình vệ sinh công cộng tại các điểm tổ chức Hội chợ, Chương trình nghệ thuật và các hoạt động kỷ niệm khác.
 
3. Công ty Điện lực Lai Châu
 
Xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp điện liên tục (có dự phòng) trong thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm.
 
Thời gian đảm bảo: Từ 23/4/2014 đến hết ngày 26/4/2014.
  
4. Ban Quản lý Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh
 
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo BQL Trung tâm HCCT tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ:
 
- Chuẩn bị ghế ngồi cho đại biểu dự Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm tối ngày 25/4/2014; số lượng: 300 ghế VIP (hàng ghế đầu có bàn) + 700 ghế gấp.
  
- Chuẩn bị hoa để bàn đại biểu, nước uống và đảm bảo công tác lễ tân tại Chương trình nghệ thuật.
 
- Bố trí mặt bằng dựng sân khấu Chương trình nghệ thuật; phối hợp với lực lượng Công an bố trí mặt bằng để phương tiện ô tô, xe máy.
  
- Cung cấp điểm đấu nối điện lưới quốc gia tại khu vực Quảng trường, phối hợp với Công ty Điện lực đảm bảo nguồn điện phục vụ việc lắp đặt sân khấu, âm thanh, ánh sáng.
 
- Cử cán bộ vận hành, trực máy phát điện dự phòng phục vụ Chương trình nghệ thuật.
 
5. Chuẩn bị đội Quân kỳ đón nhận Huân chương Độc lập:
Đề nghị UBND tỉnh giao BCH Quân sự tỉnh lựa chọn đội Quân kỳ, tổ chức luyện tập phục vụ lễ trao Huân chương.
   
6. Công tác huy động lực lượng tham dự Chương trình nghệ thuật (ngồi tại khu vực BTC bố trí 700 ghế)
 
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo công tác huy động lực lượng, gồm:
 
+ Lực lượng vũ trang: 300 người (Công an, Quân đội, Biên phòng: mỗi đơn vị 100 người).
 
+ Học sinh, sinh viên (chủ đạo là các trường chuyên nghiệp): 300 người.
 
+ Cán bộ, công chức, viên chức: 100 người.
 
Thu Hoài
 print   send mail