Tin tức sự kiện
Chủ nhật 26/1/2020
Triển khai các biện pháp giải tỏa tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.
 
Ngày 11/4/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 481/UBND-TN về việc triển khai các biện pháp giải tỏa tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.
   
Theo Báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ công tác liên ngành  tháng 3/2014 tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng khai thác trái phép vàng, cụ thể:
 
Đối với khai thác trái phép vàng gốc: khu vực Km72 Tỉnh lộ 127 và bản Nậm Thú, xã Can Hồ, huyện Mường Tè; khu vực Chinh Sáng, xã Khun Há, huyện Tam Đường; khu vực Phiêng Chạng, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ; khu vực xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên.
 
Đối với khai thác trái phép vàng sa khoáng: Khu vực suối Nậm Cời thuộc các xã Hua Bum, Nậm Ban, Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn.
  
Các điểm khai thác khoáng sản trái phép nêu trên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Tổ công tác liên ngành tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện kiểm tra, giải tỏa. Một số khu vực đã được tổ chức giải tỏa nhiều lần nhưng chưa dứt điểm, có nguy cơ tái diễn trở thành điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, ô nhiễm môi trường. Vì vậy Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
  
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Tam Đường và Tân Uyên trực tiếp chỉ đạo, tổ chức lực lượng, có biện pháp giải tỏa dứt điểm các khu vực có khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, cơ quan chức năng và UBND các xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định tại Khoản 5 và 6 Điều 8 của Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, không để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tiếp tục tái diễn. Báo cáo kết quả giải tỏa về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/4/2014. (có danh sách các điểm khai thác khoáng sản trái phép kèm theo).
  
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh theo chức năng nhiệm vụ phối hợp, kiểm tra việc thực hiện của UBND các huyện, kịp thời báo cáo và tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý, giải quyết.
 
Thu Hoài
 print   send mail