Chỉ đạo nổi bật
Thứ ba 26/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 13, 14 năm 2014.
 
Chỉ thị phòng, chổng thiên tai, mưa đá, gió lốc, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 2014; Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2014; Triển khai ''Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm'' tỉnh Lai Châu năm 2014… đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 13, 14 năm 2014.
 
CHỈ THỊ phòng, chổng thiên tai, mưa đá, gió lốc, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 2014
 
 Ngày 03/4/2014, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND chỉ thị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm những nội dung:
 
Lai Châu Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2014
 
Ngày 31/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1917 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2014.
 
Triển khai ''Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm'' tỉnh Lai Châu năm 2014
 
 Ngày 20/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 01/KH-UBND về việc triển khai ''Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm'' tỉnh Lai Châu năm 2014 với chủ đề: "An toàn thực phẩm thức ăn đường phố".  
  
Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.
 
Ngày 03/4/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số442/UBND-NC về việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.
 
Triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2015 trên toàn tỉnh
 
Ngày 02/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 432/UBND-TN về việc triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 12 năm 2014   (31/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 10/2014   (10/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 09/2014   (05/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 8 năm 2014   (24/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 06-07/2014.   (18/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 2 năm 2014   (21/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 01 năm 2014.   (15/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 52 năm 2013.   (30/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 50, 51/ 2013.   (23/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 49/ 2013   (10/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 48 năm 2013   (02/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 47 năm 2013   (25/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 46 năm 2013.   (18/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 44 năm 2013.   (15/11/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 43 - 2013   (28/10/2013)