Văn phòng UBND tỉnh
Thứ bảy 13/8/2022
Văn phòng UBND thi đua cao điểm tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp
 
Nhằm hưởng ứng mạnh mẽ đợt thi đua cao điểm, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử. Ngày 20/4, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 248/KH-VPUBND Tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
   
Trong đó, cán bộ công chức, viên chức, người lao động sẽ thi đua ở các nội dung: Thi đua thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đúng quy định của pháp luật và tiến độ theo chi đạo của tỉnh.
       
Thi đua tham mưu thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh. Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần trách nhiệm, tự giác của công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện công tác bầu cử.
    
Thi đua tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế, nhất là phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử; tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân, không để xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng khiếu nại, tố cáo để vi phạm pháp luật về bầu cử.
 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Triển khai một số nội dung tuyên truyền tháng 4 và 5/2021   (23/04/2021)
 • Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh   (15/04/2021)
 • Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp   (05/04/2021)
 • Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021   (03/03/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh bổ nhiệm Trưởng phòng Văn xã   (25/02/2021)
 • Tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   (25/02/2021)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền   (02/02/2021)
 • Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19   (01/02/2021)
 • Lịch trực tết Nguyên đán năm 2021   (28/01/2021)
 • Tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   (28/01/2021)
 • Đánh giá Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2020, lập Danh mục hồ sơ năm 2021   (28/01/2021)
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII   (27/01/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2021   (26/01/2021)
 • Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thỏa thuận quốc tế và xây dựng văn bản QPPL   (19/01/2021)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2021   (13/01/2021)