Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 5/10/2022
Triển khai một số nội dung tuyên truyền tháng 4 và 5/2021
 

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 252/VPUBND-HC về việc một số nội dung tuyên truyền

Công văn nêu rõ: Thực hiện Công văn số 514/STTT-TTBCXB ngày 19/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Hội sách trực tuyến Quốc gia Chào mừng ngày sách Việt Nam lần thứ 8, Công văn số 159-CV/TU ngày 13/4/2021 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI- năm 2021, Công văn số 278/TTr-NV4 ngày 20/4/2021 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ; Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai một số nội dung sau:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về Hội sách trực tuyến Quốc gia chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 tại địa chỉ https://book365.vn, từ ngày 17/4/2021 đến ngày 15/5/2021 trên phạm vi toàn quốc.

Trung tâm Tin học và Công báo tăng cường đăng tải các tin, bài phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ VI- năm 2021 trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng và Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Chỉ đạo, tạo điều kiện cho các phóng viên của Trung tâm tham gia viết bài về xây dựng Đảng, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị (có Kế hoạch kèm theo).

Ban Tiếp công dân tăng cường quán triệt và triển khai các quy định về quy tắc ứng xử của công chức trong đơn vị theo Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2021) thay thế Quyết định số 1860/QĐ-TTT ngày 09/6/2007 của Thanh tra Chính phủ (có thông tư kèm theo).

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh   (15/04/2021)
 • Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp   (05/04/2021)
 • Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021   (03/03/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh bổ nhiệm Trưởng phòng Văn xã   (25/02/2021)
 • Tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   (25/02/2021)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền   (02/02/2021)
 • Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19   (01/02/2021)
 • Lịch trực tết Nguyên đán năm 2021   (28/01/2021)
 • Tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   (28/01/2021)
 • Đánh giá Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2020, lập Danh mục hồ sơ năm 2021   (28/01/2021)
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII   (27/01/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2021   (26/01/2021)
 • Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thỏa thuận quốc tế và xây dựng văn bản QPPL   (19/01/2021)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2021   (13/01/2021)
 • Một số nội dung tuyên truyền tháng 01/2021   (12/01/2021)