Hoạt động
Thứ ba 26/1/2021
Thi tìm hiểu lịch sử 105 năm thành lập tỉnh; 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu
 
Ngày 13/3, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 275-CV/ĐU về việc thi tìm hiểu lịch sử 105 năm thành lập tỉnh; 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh; 10 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu.
  
Thực hiện Công văn số 354-CV/ĐU ngày 06/3/2014 của Đảng uỷ Dân chính Đảng tỉnh, Đảng uỷ Văn phòng yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền, triển khai và phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 105 năm thành lập tỉnh Lai Châu tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để tham gia và gửi bài dự thi.
 
 
Bài dự thi nộp về Phòng Hành chính – Tổ chức trước ngày 30/3/2014 để tổng hợp.
 
Trang TTĐT Văn phòng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh   (12/02/2014)
 • Triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4   (12/02/2014)
 • Hướng dẫn số: 62-HD/ĐU ngày 27/01/2014 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh   (11/02/2014)
 • Kế hoạch tuyên truyền các sự kiện lịch sử lớn trong năm 2014   (11/02/2014)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013   (11/01/2014)
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ   (29/10/2013)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2013 và Quy chế giải thưởng   (28/10/2013)
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng   (14/08/2013)
 • Kiện toàn tổ bảo vệ chính trị nội bộ   (16/07/2013)
 • Quyết định đổi tên chi bộ trực thuộc.   (08/07/2013)
 • Đảng bộ VP UBND tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác KT, giám sát của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng   (03/06/2013)
 • Kế hoạch “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013.   (03/06/2013)
 • Báo cáo Kết quả học tập “Phong cách dân chủ” trong tư tưởng và tấm gương đao đức Hồ Chí Minh   (03/06/2013)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012   (01/02/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế ngành - Tái định cư   (25/01/2013)