Chương trình công tác tháng
Thứ ba 26/6/2018
Chương trình công tác tháng 3/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

Ngày 03/3:
Dự toạ đàm kỷ niệm 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 55 năm Ngày truyền thống BĐBP.
Ngày 04/3
Họp Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Uyên đến năm 2020.
Ngày 05-07/3
- Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án TĐC thuỷ điện Sơn La tại huyện Sìn Hồ.
- Kiểm tra công tác xoá đói giảm nghèo tại 2 huyện Mường Tè, Nậm Nhùn.
- Dự họp trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ngày 10/3:
- Dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ.
- Họp Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 11-14/3:
- Làm việc với Đoàn kiểm tra của Hội đồng Dân tộc Quốc hội, kiểm tra chương trình sắp xếp, ổn định dân cư tại Mường Tè.
- Kiểm tra công tác di dân, tái định cư tại 2 huyện Than Uyên, Tân Uyên.
Ngày 17/3:
Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2014.
Ngày 18-19:
Họp UBND tỉnh tháng 3/2014.
Ngày 20-21/3:
- Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
- Dự các hoạt động hường ứng Ngày nước thế giới năm 2014 tại tỉnh;
Ngày 21-24/3:
Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án TĐC thuỷ điện Lai Châu tại Nậm Nhùn và Mường Tè.
Ngày 24/3:
- Dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ.
- Họp Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 28/3:
Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:
Ngày 29/3
Khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ 3

 * Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.

 

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 02/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (27/01/2014)
 • Chương trình công tác tháng 01/2014 của đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2014)
 • Chương trình công tác tháng 12/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.   (11/12/2013)
 • Chương trình công tác tháng 11/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.   (31/10/2013)
 • Chương trình công tác tháng 10/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/10/2013)
 • Chương trình công tác tháng 9/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (30/08/2013)
 • Chương trình công tác tháng 8/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/08/2013)
 • Chương trình công tác tháng 7/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/07/2013)
 • Chương trình công tác tháng 6/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/06/2013)
 • Chương trình công tác tháng 5 của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh   (03/05/2013)
 • Chương trình công tác tháng 4/2013 của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh   (02/04/2013)
 • Chương trình công tác tháng 3/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/03/2013)
 • Chương trình công tác tháng 02/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.   (05/02/2013)
 • Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 01/2013.   (04/01/2013)
 • Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 12/2012.   (06/12/2012)