Chỉ đạo nổi bật
Thứ ba 26/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 10/2014
 
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Quý I và đăng ký vốn Quý II dự án di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu; Kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường... đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 10 năm 2014.
  
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Quý I và đăng ký vốn Quý II dự án di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu
 
Ngày 06/3, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 263/UBND-NN đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Quý I và đăng ký vốn Quý II năm 2014 dự án di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu
 
Kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường
 
Ngày 06/3, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 268/UBND-XD về việc kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường đô thị, đường tỉnh, đường huyện và đường xã
 
Triển khai xây dựng Trung tâm Nghiên cứu đa dạng sinh học về Vịt trời, Ngỗng trời, Le Le tại tỉnh
 
Ngày 05/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 254 /UBND-NN về việc xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đa dạng sinh học về Vịt trời, Ngỗng trời, Le Le tại tỉnh Lai Châu
 
Xây dựng thí điểm mô hình nuôi cá Tầm bằng lồng lấy trứng xuất khẩu trên hồ Thuỷ điện Bản Chát
 
Ngày 05/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 253 /UBND-NN về việc xây dựng thí điểm mô hình nuôi cá Tầm bằng lồng lấy trứng xuất khẩu trên hồ Thuỷ điện Bản Chát
 
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 09/2014   (05/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 8 năm 2014   (24/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 06-07/2014.   (18/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 2 năm 2014   (21/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 01 năm 2014.   (15/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 52 năm 2013.   (30/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 50, 51/ 2013.   (23/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 49/ 2013   (10/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 48 năm 2013   (02/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 47 năm 2013   (25/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 46 năm 2013.   (18/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 44 năm 2013.   (15/11/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 43 - 2013   (28/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 42 năm 2013   (24/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và UBND tỉnh tuần thứ 36/ 2013   (09/09/2013)