Văn bản mới
Chủ nhật 26/1/2020
Công điện khẩn về việc phòng cháy, chữa cháy rừng
 
Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngày 04/3, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện (KHẨN) số 07/CĐ-UBND .
  
Yêu cầu: Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
  
Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường cảnh báo nguy cơ cháy rừng, kịp thời phát hiện lửa rừng và tham mưu cho Ban chỉ đạo các cấp tổ chức chữa cháy rừng; phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn; tăng cường lực lượng phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức tuần tra, canh gác tại các khu vực trọng điểm 24/24h.
 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 14/10/2013 và Công điện số 01/CCĐ - UBND ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường các biện pháp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
 
Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) về thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp huyện và các chủ rừng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác PCCCR; tổ chức lực lượng thường trực, tuần tra canh gác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các vùng trọng điểm, đặc biệt đối với các địa bàn thuộc vùng trọng điểm Quốc gia Hoàng Liên Sơn; nghiêm cấm những người không có trách nhiệm vào rừng; phá rừng, đốt nương làm rẫy; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần và vật tư y tế theo phương châm 4 tại chỗ để kịp thời ứng cứu khi cháy rừng xảy ra. Trường hợp cháy lớn vượt quá tầm kiểm soát của cơ sở hoặc chủ rừng phải kịp thời báo cáo cấp trên để tổ chức ứng cứu. Quy rõ trách nhiệm của các Ban quản lý rừng phòng hộ để xảy ra cháy rừng và cây trồng chưa thành rừng.
 
Song song với đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân gây cháy, tìm thủ phạm gây cháy, xử lý nghiêm các đổi tượng vì phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức đánh giá thiệt hại, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân do thiểu tinh thần trách nhiệm để gây ra cháy rừng; thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo tỉnh thông qua cơ quan thường trực Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm theo số điện thoại 02313.877.421).
  
Lực lượng Quân đội, Công an, Kiểm lâm, Biên Phòng các cấp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, thường trực 24/24h, thực hiện tốt quy chế phối hợp, chuẩn bị lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng, sãn sàng ứng cứu kịp thời các vụ cháy rừng vượt quá tầm kiểm soát của cơ sở, phối hợp với chính quyền các cấp làm rõ nguyên nhân và truy tìm thủ phạm gây cháy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu phối hợp cùng Ban Chỉ đạo về thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đến các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 
Thu Hoài
 print   send mail