Chỉ đạo nổi bật
Thứ ba 26/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 8 năm 2014
 
Triển khai tổ chức gian hàng tham dự Hội chợ Thương mại Lai Châu năm 2014; Kiểm tra thực hiện các chính sách dân tộc, giảm nghèo trên địa bàn huyện Sìn Hồ, Phong Thổ là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 8 năm 2014.
 
 
CÔNG ĐIỆN tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng virus gia cầm lây sang người.
 
Ngày 19/02, UBND tỉnh có Công điện (HOẢ TỐC) số 05/CĐ-UBND yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc Công văn số 105/UBND-VX của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm lây lan qua biên giới.
 
Triển khai tổ chức gian hàng tham dự Hội chợ Thương mại Lai Châu năm 2014.
 
Ngày 17/02/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 153 /UBND-VX về việc tổ chức gian hàng tham dự Hội chợ Thương mại Lai Châu năm 2014.
 
Kiểm tra thực hiện các chính sách dân tộc, giảm nghèo trên địa bàn huyện Sìn Hồ, Phong Thổ
 
Ngày 19, 20/02 đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Vương Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đi kiểm tra và làm việc với các huyện Sìn Hồ và Phong Thổ về thực hiện các chính sách dân tộc, giảm nghèo trên địa bàn huyện.
 
Chuẩn bị công tác tổng kết phòng chống tội phạm, AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2013
 
Ngày 21 tháng 02 năm 204, UBND tỉnh ban hành Công văn số 171 /UBND-VX về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống tội phạm, AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm 2014.
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 06-07/2014.   (18/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 2 năm 2014   (21/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 01 năm 2014.   (15/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 52 năm 2013.   (30/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 50, 51/ 2013.   (23/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 49/ 2013   (10/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 48 năm 2013   (02/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 47 năm 2013   (25/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 46 năm 2013.   (18/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 44 năm 2013.   (15/11/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 43 - 2013   (28/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 42 năm 2013   (24/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và UBND tỉnh tuần thứ 36/ 2013   (09/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 35/ 2013   (03/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 34/ 2013   (26/08/2013)