Chỉ đạo nổi bật
Thứ hai 18/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 06-07/2014.
 
Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận 70-KL/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014; Đề án “Phát triển kinh tế, xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống” trên địa bàn tỉnh… là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 06,07 năm 2014.
 
Sơ kết 03 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM
  
Sáng 17/02, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM.
  
Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận 70-KL/TW của Ban Bí thư
 
Ngày 14/02/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 05 - CV/BCSĐ triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Ban Bí thư.
   
 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014.
  
Ngày 14/2/2014, UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 (Quyết đinh số 119/QĐ-UBND.
 
Đề án “Phát triển kinh tế, xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống” trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 06/02/2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 110 /UBND-VX về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Đề án “phát triển kinh tế, xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống” trên địa bàn tỉnh
 
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 
Ngày 24/01/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm
 
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 2 năm 2014   (21/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 01 năm 2014.   (15/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 52 năm 2013.   (30/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 50, 51/ 2013.   (23/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 49/ 2013   (10/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 48 năm 2013   (02/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 47 năm 2013   (25/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 46 năm 2013.   (18/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 44 năm 2013.   (15/11/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 43 - 2013   (28/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 42 năm 2013   (24/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và UBND tỉnh tuần thứ 36/ 2013   (09/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 35/ 2013   (03/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 34/ 2013   (26/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 33/ 2013   (19/08/2013)