Văn phòng UBND tỉnh
Thứ năm 26/4/2018
Kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2014 của Văn phòng UBND tỉnh
 
Ngày 17/02, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 265- KH/ĐU về việc Học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
 
Nội dung của Kế hoạch quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt như: sự tận tâm, tận lực, trách nhiệm trong công việc; xây dựng lối sống thẳn thắn, trung thực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, các “bệnh”: bệnh quan liêu, bệnh tham lam, bệnh lười biếng; bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, bệnh hữu danh, vô thực, bệnh “cận thị”, bệnh tị nạnh, bệnh xu nịnh, a dua, bệnh kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm…để xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Đồng thời sẽ tiến hành thảo luận trong từng chi bộ để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Cấp ủy phối hợp với chính quyền lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
  
Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2014 mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tự liên hệ bản thân, đề ra hướng phấn đấu, làm theo Bác gắn với nội dung công việc và chức trách, nhiệm vụ được phân công.
 
Bằng hình thức Đảng ủy và chính quyền tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động triển khai học tập, quán triệt nội dung chuyên đề theo tài liệu của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh cung cấp. Tổ chức cho cá nhân đăng ký học tập và làm theo gắn với nội dung chuyên đề năm 2014.
 
Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ, đơn vị trong sinh hoạt định kỳ tiếp tục tổ chức nghiên cứu trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Cụ thể trong Quý I/2014 Đảng ủy tiến hành học tập toàn bộ nội dung chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm ”; tổ chức thảo luận, liên hệ với tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị; rà soát, bổ sung nội dung đăng ký làm theo của từng cá nhân gắn với nội dung chuyên đề năm.
 
Quý II đến Quý IV/2014 hàng tháng Đảng ủy đánh giá tình hình việc học tập và làm theo của cá nhân theo nội dung học tập trong Quý I/2014 (biểu dương, nhân rộng những điển hình thực hiện tốt, chỉ rõ những trường hợp học tập, làm theo kém hiệu quả, chưa đạt yêu cầu), thảo luận tìm biện pháp khắc phục những hạn chế của cá nhân; tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch HCM (trọng tâm phần V tác phẩm Sửa đổi lối làm việc và tác phẩm Đạo đức cách mạng), lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu (tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, đã gửi cho các chi bộ năm 2013).
 
Cuối năm, tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo chuyên đề năm 2014 đối với từng cán bộ đảng viên (gắn kết quả thực hiện với việc đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm).
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng phối hợp với chính quyền chỉ đạo cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch này, gắn nội dung học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm ” với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Đồng thời giao Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám chặt chẽ việc tổ chức học tập chuyên đề ở các chi bộ trực thuộc.
 
Giao phòng Hành chính – Tổ chức (đơn vị giúp việc cho Đảng uỷ) tham mưu văn bản hướng dẫn việc đăng ký làm theo của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan; tổng hợp nội dung đăng ký báo cáo Đảng ủy.
 
Đảng ủy sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào đợt 19/5/2014 theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết Đảng; các văn bản pháp luật mới...   (12/02/2014)
 • Nghiêm túc thực hiện để việc đăng ký thi đua của cơ quan đảm bảo chất lượng, đúng thời gian   (11/02/2014)
 • Tình hình tổ chức tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 Văn phòng UBND tỉnh.   (07/02/2014)
 • Lịch trực Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 từ 28/01 đến 06/02/2014   (24/01/2014)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 01, tháng 02 năm 2014   (21/01/2014)
 • Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt NQ của Đảng   (20/01/2014)
 • Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2014   (13/01/2014)
 • Tổng kết công tác Văn phòng, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014.   (12/01/2014)
 • Chuẩn bị tốt công tác phục vụ HN trực tuyến của UBND tỉnh với các Huyện, thị xã ngày 11/01/2014   (06/01/2014)
 • Tăng cường bảo đảm An ninh trật tự (ANTT) những tháng cuối năm 2013 và đầu năm 2014.   (23/12/2013)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 12 năm 2013   (09/12/2013)
 • Kết nạp Đảng viên mới   (29/11/2013)
 • Thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới   (27/11/2013)
 • Chung tay thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2014   (20/11/2013)
 • Đánh giá nội bộ HTQLCL theo ISO 9001:2008 của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (15/11/2013)