BQLKKTCK Ma Lù Thàng
Thứ tư 5/10/2022
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở
 

1. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ:
- Tại Bộ phận một cửa Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (Địa chỉ: Xã Ma ly Pho – huyện Phong thổ - tỉnh Lai Châu; Điện thoại: 02313895716: Fax 02313895787).
 -Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định):
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16giờ 30 phút.
 - Công chức tiếp nhận hồ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.
 Bước 3: Trả kết quả.
- Tại Bộ phận một cửa Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu vào các ngày làm việc trong tuần.
+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16giờ 30 phút.
- Trình tự trả:
+ Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận kết quả đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận kế toán thủ quỹ của cơ quan.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận. trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng.
2. Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ hoặc trích đo trên thực địa hoặc sơ đồ ranh giới lô đất.
3. Hai bộ bản vẽ do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:
a, Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, mặt bằng ranh giới lô đất, bản vẽ bình đồ (đối với công trình theo tuyến), sơ đồ đấu nối với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của công trình(giao thông, thoát nước);
b, Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chủ yếu của công trình;
c, Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt mỏng, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính(móng, khung, tường, mái chịu lực);
d, Bản vẽ hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án PCCC, nổ theo quy định của pháp luật về PCCC;
4. Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.
b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)
Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
 - Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy phép
Phí, lệ phí
Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 50.000 đồng/giấy phép
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
1. Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụngđất, mục tiêu đầu tư.
2. Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉgiới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thuỷ, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễcháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
3. Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩmđịnh, phê duyệt theo quy định. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m2, dưới 3 tầng và không nằm trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật xây dựng luật số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 chư­ơng V xây dựng công trình - mục 1 giấy phép xây dựng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2004;
- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 20/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
     - Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu.

 

Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng