Hoạt động
Thứ hai 18/1/2021
Kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh
 
Ngày 11/02/2014, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số  264-KH/ĐU về  việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).
      
Theo đó, những hạn chế khuyết điểm của tập thể cấp ủy ĐẢng bộ Văn phòng UBND tỉnh trong kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) là:
 
1- Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
 
Có lúc, có nơi cán bộ, đảng viên xuất phát từ quyền lợi cá nhân không chấp hành đúng quy định nơi cư trú; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.
 
2- Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 
Trong thời gian qua về việc lãnh đạo xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý còn một số bất cập: Công tác quy hoạch cán bộ khá tốt nhưng việc quy hoạch chưa gắn kết tốt với đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác nên còn tình trạng cho đi đào tạo quá nhiều; công tác tuyển dụng cán bộ còn hạn chế, việc lựa chọn, tuyển dụng cán bộ đặc biệt là đội ngũ chuyên viên giúp việc Thường trực UBND tỉnh chưa quyết liệt, chưa đảm bảo các điều kiện như: Chưa là đảng viên, chưa qua đào tạo về trình độ Quản lý Nhà nước. Đây là vấn đề quan trọng, tập thể Cấp ủy cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, cùng với các giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.
 
3- Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong mối quan hệ với tập thể lãnh đạo cơ quan; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
 
Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ còn hình thức, một số cán bộ lãnh đạo, đảng viên chưa mạnh dạn tham gia, góp ý cho Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc, người phụ trách và người đứng đầu các phòng, trung tâm và Thủ trưởng cơ quan. Chưa phát huy tốt vai trò người đứng đầu (phụ trách).
 
Việc lãnh, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể như: BCH Công đoàn, Chi đoàn thanh niên để vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tham gia các hoạt động, các phong trào còn hạn chế, chưa được thường xuyên, liên tục.
 
Những hạn chế, khuyết điểm đã khắc phục sau kiểm điểm.
 
Trong mục 1: Đã cơ bản khắc phục khuyết điểm: Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
  
Trong mục 2: Khắc phục phần lớn khuyết điểm đã được nêu ra, tuy nhiên việc lựa chọn chuyên viên giúp việc cho Thường trực UBND tỉnh chưa thực hiện tốt, hiện nay đang được Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan quan tâm chỉ đạo tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.
  
Trong mục 3: Đã chỉ đạo kiện toàn BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ, qua đó phát huy tốt vai trò dân chủ của từng cá nhân đảng viên, CCVC trong tham gia xây dựng cơ quan, tổ chức đoàn thể vững mạnh. Ngoài ra, Đảng uỷ chú trọng việc lãnh, chỉ đạo kiện toàn tổ chức Công đoàn cơ sở, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng, đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng hoạt động phong trào, tạo cho đoàn viên phấn khởi, yên tâm công tác, thi đua cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Những hạn chế, khuyết điểm mới phát sinh sau kiểm điểm cuối năm 2013.
 
1- Khuyết điểm, hạn chế:
 
Việc tổ chức sinh hoạt của một số chi bộ chưa đi vào nề nếp, nội dung sinh hoạt chưa phong phú, còn đi sâu vào đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
 
Lãnh đạo công tác tự kiểm tra, giám sát ở một số Chi bộ trực thuộc và đảng viên chưa kiên quyết.
 
2- Nguyên nhân:
 
Một số đồng chí được bầu vào Cấp ủy lần đầu, kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số Chi bộ trực thuộc còn hạn chế.
 
Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đa số mới được chỉ định bổ sung, còn thiếu kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát.
 
Do điều kiện đặc thù công việc, cán bộ, đảng viên đi công tác thường xuyên.
 
Biện pháp, Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể cấp ủy trong thời gian tới.
 
 1- Đối với khuyết điểm hạn chế: “Lãnh đạo công tác tự kiểm tra, giám sát ở một số Chi bộ trực thuộc và đảng viên chưa kiên quyết”.
 
 - Giao cho đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy chịu trách nhiệm chính, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ đồng thời là bí thư các chi bộ trực thuộc trực tiếp chỉ đạo khắc phục.
  
 - Thời gian khắc phục xong: Quý II/2014.
  
 2- Đối với khuyết điểm hạn chế: “Việc tổ chức sinh hoạt của một số chi bộ chưa đi vào nề nếp, nội dung sinh hoạt chưa phong phú, còn đi sâu vào đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”.
  
- Giao cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ  là bí thư các chi bộ trực thuộc trực tiếp chỉ đạo khắc phục.
 
 - Thời gian khắc phục xong: Quý IV/2014.
 
3- Đối với khuyết điểm hạn chế: “Việc lựa chọn chuyên viên giúp việc cho Thường trực UBND tỉnh”.
 
  - Giao cho các đồng chí Bí thư Đảng ủy chịu trách nhiệm chính, trực tiếp chỉ đạo khắc phục.
  
  - Thời gian khắc phục xong: Quý IV/2014.   
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4   (12/02/2014)
 • Hướng dẫn số: 62-HD/ĐU ngày 27/01/2014 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh   (11/02/2014)
 • Kế hoạch tuyên truyền các sự kiện lịch sử lớn trong năm 2014   (11/02/2014)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013   (11/01/2014)
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ   (29/10/2013)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2013 và Quy chế giải thưởng   (28/10/2013)
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng   (14/08/2013)
 • Kiện toàn tổ bảo vệ chính trị nội bộ   (16/07/2013)
 • Quyết định đổi tên chi bộ trực thuộc.   (08/07/2013)
 • Đảng bộ VP UBND tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác KT, giám sát của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng   (03/06/2013)
 • Kế hoạch “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013.   (03/06/2013)
 • Báo cáo Kết quả học tập “Phong cách dân chủ” trong tư tưởng và tấm gương đao đức Hồ Chí Minh   (03/06/2013)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012   (01/02/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế ngành - Tái định cư   (25/01/2013)
 • Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh: Đại hội các chi bộ trực thuộc (2013-2015)   (23/01/2013)