Hoạt động
Thứ ba 26/1/2021
Triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4
 
Ngày 11 tháng 02 năm 2014, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 263 -CV/ĐU tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
 
Căn cứ kết quả kiểm điểm và kết luận của cấp ủy đối với những hạn chế, khuyết điểm của mỗi tập thể cấp ủy và các cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và những hạn chế, khuyết điểm mới phát sinh sau kiểm điểm cuối năm 2013.
  
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu đối với tập thể các cấp ủy trong quá trình xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá rõ tình hình và kết quả thực hiện việc sửa chữa khuyết điểm, bổ sung các hạn chế, khuyết điểm mới phát sinh sau kiểm điểm cuối năm 2013, xác định đầy đủ nhiệm vụ, biện pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân thực hiện.
 
Đối với các cá nhân cán bộ, đảng viên trong quá trình xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, đánh giá rõ tình hình và kết quả thực hiện việc sửa chữa khuyết điểm, bổ sung các hạn chế, khuyết điểm mới phát sinh sau kiểm điểm cuối năm 2013, đưa ra các biện pháp cụ thể trong việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.
 
Kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm của tập thể, cá nhân gửi về Đảng ủy Văn phòng qua phòng Hành chính – Tổ chức trước ngày 15/02/2014.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hướng dẫn số: 62-HD/ĐU ngày 27/01/2014 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh   (11/02/2014)
 • Kế hoạch tuyên truyền các sự kiện lịch sử lớn trong năm 2014   (11/02/2014)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013   (11/01/2014)
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ   (29/10/2013)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2013 và Quy chế giải thưởng   (28/10/2013)
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng   (14/08/2013)
 • Kiện toàn tổ bảo vệ chính trị nội bộ   (16/07/2013)
 • Quyết định đổi tên chi bộ trực thuộc.   (08/07/2013)
 • Đảng bộ VP UBND tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác KT, giám sát của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng   (03/06/2013)
 • Kế hoạch “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013.   (03/06/2013)
 • Báo cáo Kết quả học tập “Phong cách dân chủ” trong tư tưởng và tấm gương đao đức Hồ Chí Minh   (03/06/2013)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012   (01/02/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế ngành - Tái định cư   (25/01/2013)
 • Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh: Đại hội các chi bộ trực thuộc (2013-2015)   (23/01/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Quản trị- Tài vụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2015.   (16/01/2013)