Chỉ đạo nổi bật
Thứ hai 18/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 01 năm 2014.
 
Lai Châu triển khai công tác an toàn giao thông năm 2014; Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong năm 2014… đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 01 năm 2014.
 
Lai Châu triển khai công tác an toàn giao thông năm 2014.
 
Chiều ngày 11/01, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2013 và đề ra phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.
 
Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong năm 2014
 
Ngày 14/01, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 36 /KH-UBND xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong năm 2014.
 
Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành Vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu
 
Ngày 08/01/2014, UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành Vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu năm 2014
 
Thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lai Châu
 
Ngày 02/01, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01 /QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lai Châu
 
Tăng cường quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn XH
 
Ngày 10/01, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01 /CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và các điều kiện phục vụ tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 52 năm 2013.   (30/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 50, 51/ 2013.   (23/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 49/ 2013   (10/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 48 năm 2013   (02/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 47 năm 2013   (25/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 46 năm 2013.   (18/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 44 năm 2013.   (15/11/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 43 - 2013   (28/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 42 năm 2013   (24/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và UBND tỉnh tuần thứ 36/ 2013   (09/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 35/ 2013   (03/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 34/ 2013   (26/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 33/ 2013   (19/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 32/ 2013   (12/08/2013)
 • Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 30/ 2013   (29/07/2013)