Hoạt động
Thứ tư 3/3/2021
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013
 
Chiều 10/01/2014, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 
 
  

 Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen cho các Đảng viên
 
Năm 2013, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện gắn với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể; tập trung lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ chuyên viên, đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực đời sống xã hội của tỉnh nhằm đạt được kết quả cao nhất.
 
Thực hiện lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, trong năm Đảng bộ Văn phòng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên; thường xuyên nắm bắt tư tưởng, động viên kịp thời cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan yên tâm công tác.
 
Đảng ủy cũng thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác cán bộ; chỉ đạo chính quyền trong quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, tiếp nhận cán bộ; cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
 
Năm 2014, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ là tham mưu, giúp việc, phục vụ UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2013; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khoá XI); thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; làm tốt công tác phát triển Đảng trong Đảng bộ; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
 
Tại Hội nghị này, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen cho 01 Chi bộ tiêu biểu đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.
 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ   (29/10/2013)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2013 và Quy chế giải thưởng   (28/10/2013)
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng   (14/08/2013)
 • Kiện toàn tổ bảo vệ chính trị nội bộ   (16/07/2013)
 • Quyết định đổi tên chi bộ trực thuộc.   (08/07/2013)
 • Đảng bộ VP UBND tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác KT, giám sát của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng   (03/06/2013)
 • Kế hoạch “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013.   (03/06/2013)
 • Báo cáo Kết quả học tập “Phong cách dân chủ” trong tư tưởng và tấm gương đao đức Hồ Chí Minh   (03/06/2013)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012   (01/02/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Kinh tế ngành - Tái định cư   (25/01/2013)
 • Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh: Đại hội các chi bộ trực thuộc (2013-2015)   (23/01/2013)
 • Đại hội Chi bộ phòng Quản trị- Tài vụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2015.   (16/01/2013)
 • Đại hội Chi bộ Tổng hợp- Nội chính- Văn xã nhiệm kỳ 2013-2015.   (15/01/2013)
 • Đoàn VĐV Đảng bộ VP UBND tỉnh tham gia giải cầu lông Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ VI năm 2012.   (24/02/2012)
 • Năm 2012, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.   (10/02/2012)