Chỉ đạo nổi bật
Thứ hai 18/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 52 năm 2013.
 
Chuẩn bị Báo cáo Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Kiểm tra thực hiện Dự án di dân TĐC thủy điện Lai Châu, bố trí, sắp xếp dân cư huyện Nậm Nhùn; Công điện về tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ… đó là những chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 52 năm 2013.
 
Chuẩn bị Báo cáo Hội đồng Dân tộc Quốc hội.
 
Ngày 24 tháng 12 năm 2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1711 /UBND - VX về việc chuẩn bị Báo cáo Hội đồng Dân tộc Quốc hội.
 
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng dân tộc của Quốc hội trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 10/01/2014
 
Kiểm tra thực hiện Dự án di dân TĐC thủy điện Lai Châu, bố trí, sắp xếp dân cư huyện Nậm Nhùn.
Thực hiện Chương trình công tác của lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 23/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1707/KH-UBND về Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án di dân TĐC thủy điện Lai Châu và dự án bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Nậm Nhùn
 
 
Giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo
 
Ngày 20/12, UBND tỉnh banh hành Công văn số 1705/UBND-VX về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo, theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo:
 
Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Văn hoá - Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, trước ngày 26/12/2013.
 
 
Công điện về tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ
 
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 20/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã quán triệt và thực hiện nghiêm túc kịp thời ngăn chặn tình trạng xe ô tô chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép lưu hành trên đường bộ góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông và kéo dài tuổi thọ của công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 50, 51/ 2013.   (23/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 49/ 2013   (10/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 48 năm 2013   (02/12/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 47 năm 2013   (25/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 46 năm 2013.   (18/11/2013)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 44 năm 2013.   (15/11/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 43 - 2013   (28/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tuần thứ 42 năm 2013   (24/10/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch và UBND tỉnh tuần thứ 36/ 2013   (09/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 35/ 2013   (03/09/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 34/ 2013   (26/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 33/ 2013   (19/08/2013)
 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 32/ 2013   (12/08/2013)
 • Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 30/ 2013   (29/07/2013)
 • Thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chủ tịch UBND và UBND tỉnh tuần thứ 29/ 2013   (24/07/2013)